Oude bomen als levend erfgoed

12 April 2009

Symposium: Oude bomen als levend erfgoed Onderzoek aan en bescherming van oude bomen zijn in Groot-Brittannië reeds lang een goede traditie. Ook in Vlaanderen zijn interessante voorbeelden te vinden en liggen er kansen om dit unieke levend erfgoed te behouden en te beschermen voor de komende generaties. Op deze studiedag komen aan bod (zie ook programma onderaan):- voorkomen en behoud van 'Veteran Trees' in Engeland (Britse experts Jill Butler en Ted Green)

  • - oude knoteiken in regio Lummen, een unieke concentratie in Vlaanderen
  • - historische ecologie: de laatste getuigenissen van oude landgebruiken vastgelegd via een multidisciplinair project - de bijdrage van oude bomen en knotbomen aan biodiversiteit
  • - debat met deskundigen en beleidsverantwoordelijken

Praktisch: dinsdag 14 april 2009 (hele dag).

Provinciehuis Hasselt.

Prijs: € 5 (incl. broodjeslunch en symposiummap)

Inschrijven via [email protected] + Bedrag vóór vrijdag 3 april 2009 over te schrijven op rekening 001-3949585-15 van het Regionaal Landschap Lage Kempen, Grote Baan 176, 3530 Houthalen-Helchteren.

Groot-Brittannië kent reeds een lange en rijke traditie aan onderzoek en bescherming van oude bomen. Ook in Vlaanderen zijn interessante voorbeelden van monumentale bomen te vinden en liggen er kansen om dit unieke levend erfgoed te behouden en te beschermen voor komende generaties. Oude bomen zijn immers niet alleen belangrijk voor heel wat dieren en planten, maar zijn vooral bijzondere getuigen van een vroeger cultuurlandschap. Tijdens deze studiedag komen vier thema's aan bod: geschiedenis, biodiversiteit, beheer en bescherming van oude bomen. De studiedag beperkt zich niet tot het presenteren van verzamelde informatie, maar wil ook zorgen voor een breder besef van de aanwezigheid en de waarde van oude bomen, hun relatie met het verleden en hun hedendaagse betekenis. In de kijker staan oude bomen uit Engeland en Lummen, knoteiken en hakhouthagen rond akkers.

PR O G R A M M A (simultaan vertaling Engels-Nederlands-Engels wordt voorzien)

9u30 Ontvangst met koffie

9u50 Inleiding door Frank Smeets, Gedeputeerde leefmilieu provincie Limburg en voorzitter Regionaal Landschap Lage Kempen vzw

10u00 Securing the future of ancient and veteran trees and pollards in the UK Jill Butler, Britse experte Woodland Trust

10u40 Van wortel tot kruin: recept voor het vergroten van verbondenheid met levend erfgoed Ilse Ideler, Directeur Regionaal Landschap Lage Kempen vzw Knoteiken in Lummen en omgeving: verspreiding anno 2009 Een toekomst voor autochtone bomen en struiken Ilse Plessers, Coördinator Project Eik onder de -mensen- onder de eik en Autochtoon Plantgoed

11u00 Pauze met Limburgse vlaai

11u25 Knoteiken en hakhouthagen als elementen van een cultuurlandschap Joël Burny,Deskundige historische ecologie, Regionaal Landschap Lage Kempen vzw

11u50 The Management of lapsed pollards Ted Green, Britse expert 'veteran' trees

12u30 Lunch met postertentoonstelling

13u20 Lopen kleine beestjes nog warm voor onze huidige landschappen? Hans Van Dyck, Professor Ecologie aan de Katholieke Universiteit Louvain-La-Neuve

13u45 Knotbomen in West-Vlaanderen, hun natuur- en cultuurhistorische betekenis Arnout Zwaenepoel, Doctor in de Wetenschappen, Universiteit Gent

14u10 Worldcafé. In kleine groepen worden kennis en argumenten uitgewisseld rond stellingen ivm bescherming van levend erfgoed.

15u15 Pauze

15u30 Panelgesprek met moderator Marcel Kerff, Els Hofkens - afdelingshoofd Onderzoek Bouwkundig Erfgoed en Landschap, Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed, Filiep Cardoen - afdelingshoofd Beleid Agentschap voor Natuur en Bos, Peter Van Bossuyt - adviseur plattelandsbeleid Boerenbond en Luc Wouters - burgemeester van Lummen