Groen als ‘Meer dan Groen’ naar de kiezer – Meuleman is burgemeesterskandidaat

12 Mei 2023

Groen als ‘Meer dan Groen’ naar de kiezer – Meuleman is burgemeesterskandidaat

'Meer dan Groen', dat is tonen dat groene thema's belangrijk blijven, maar dat wij als partij meer zijn dan dat. Wij willen mensen verbinden, en een evolutie maken naar een groenere, socialere en veiligere stad.

Op donderdag 11 mei werd Groen gemeenteraadslid en parlementslid Elisabeth Meuleman tot lijsttrekker voor de groenen verkozen. Hiermee toonden alle aanwezigen officieel hun steun voor haar gooi naar het burgemeesterschap van Oudenaarde. Dit was echter niet het enige grote nieuws: de leden kozen ook voor een nieuwe naam en dus voor een nieuw project. In 2024 trekken we namelijk met de naam 'Meer dan Groen' naar de kiezer. We trekken hiermee de kaart van verbreding, voor een evolutie naar een groenere, socialere en veiligere stad. Ons doel: mensen verbinden. Tegenstellingen overstijgen, en alle mensen en meningen meenemen om van Oudenaarde een aangename en warme plek te maken om te wonen en te leven. 

Door te kiezen voor de nieuwe naam 'Meer dan Groen', tonen we dat groene thema's zoals meer groen in de stad, behoud van open ruimte en veilige fiets- en voetpaden belangrijk blijven, maar dat wij als partij ook meer zijn dan dat. Mensen hebben het financieel niet makkelijk vandaag de dag. De stijgende levensduurte hakt er bij vele mensen hard in. Wij bij Groen weten dat en daarom willen we meer doen om mensen te ondersteunen, bijvoorbeeld door onderwijs in onze scholen betaalbaarder te maken en de lokale handelaren en starters nog beter te ondersteunen. Daarnaast moeten ook jongeren en hun mentaal welzijn een speerpunt worden. We pakken eenzaamheid aan en zetten in op jeugdwerk, en er moet eindelijk werk worden gemaakt van een veilige en aangename stationsbuurt de komende jaren.

'Meer dan Groen' betekent ook een verbreding van onze lijst. We willen de komende maanden uitpakken met een aantal sterke kandidaten die niet noodzakelijk lid zijn van Groen, maar wel mee hun schouders willen zetten onder een breed gedragen lokaal project voor de Oudenaardisten.

Afgelopen week maakte Elisabeth Meuleman bekend dat ze de nationale politiek vaarwel zegt. Hierover zegt ze: 'ik geloof heel erg in het lokale niveau. Het is iets wat Juan Benjumea en ikzelf heel hard hebben benadrukt in onze kandidatuur voor het voorzitterschap voor Groen vorig jaar: waar groenen besturen maken we echt het verschil. Positieve verandering komt van kleine dingen van onderuit. We zetten dat als partij nog steeds te weinig in de verf. Niets beter dan zelf de daad bij het woord te voegen en 100% voor Oudenaarde te kiezen.'