OCMW verhoogt ligdagprijs met 35 % voor een koppel en met 23 % voor een individu

19 November 2014

OCMW verhoogt ligdagprijs met 35 % voor een koppel en met 23 % voor een individu

Volgens Wouter Decoodt (OCMW-raadslid voor Groen) impliceert de huidige prijsverhogingsaanvraag een verhoging van voor een eenpersoonskamer. "Doe daar de kosten voor de was en een telefoon bij en je betaalt vanaf mei 2015 per maand voor een eenpersoonskamer. Daar zijn nog geen dokters- en apothekerskosten of andere kosten bijgerekend. Het gemiddelde netto-pensioen bedraagt in België zo'n 1 100 euro! Dit betekent een gemiddelde meerkost van zo'n

22,5 %1741,40 euro650 euro per maand bovenop je pensioen.

Wanneer je als koppel in een appartement verblijft in het huidige WLZ, zal je vanaf 15 mei 2015 een extra maandelijks bedrag van liefst 880 euro moeten ophoesten inclusief kosten voor de was en telefoon. Dit is een verhoging van 34,5 % op de huidige situatie. Dit is volgens ons ongehoord," aldus Decoodt.

En hij vervolgt: "Wat ons zo stoort is dat we constant misleid en gedesinformeerd worden met betrekking tot het beleid van het OCMW. Telkenmale dient de voorzitter zijn plannen bij te schaven, dikwijls nadat we eerder reeds gewaarschuwd hadden voor mogelijke problemen. Zo ook nu weer: in het meerjarenplan 2014-2019, dat ons op 4/11/2014 werd bezorgd, stond duidelijk aangegeven dat het tarief onder de € 52 zou blijven in de nieuwbouw. Budgetten werden op die basis opgemaakt en de begroting sluitend gemaakt. Niets maar dan ook niets argumenteert de nieuwe prijs van 55 euro, er zijn namelijk geen nieuwe elementen opgedoken tussen toen en nu. Integendeel door de indexsprong zullen de kosten van het verzorgend personeel niet toenemen zoals initieel wel werd meegenomen in hun budget 2014. Mogen de bewoners dan extra zorg verwachten voor die prijs?"

"Wij hopen althans dat de verhuizing tegen 15 mei 2015 reeds door gegaan is, anders lijkt het er zeer sterk op dat de prijsverhoging enkele dient om de begroting op peil te houden en niet om de meerkost van de infrastructuur te dekken."

"Dankzij een voorstel van Groen werd in de vorige legislatuur een sociale correctie goedgekeurd voor mensen met een beperkte financiële draagkracht. Door de voorgestelde prijsverhoging zal het aantal mensen dat nu gebruik maakt van deze sociale correctie gevoelig stijgen. Het OCMW zal m.a.w. meer moeten betalen terwijl het juist geld wil besparen. Of met andere woorden, het OCMW snijdt in zijn eigen vel, al zal het ook nu wel weer de stad zijn die het tekort zal mogen ophoesten."

Opvallend was dat de prijsverhoging nooit op voorhand uitvoerig besproken werd in het Bijzonder Comité voor Ouderenzorg. Wouter Decoodt heeft daar nochtans verschillende keren op aangedrongen. Straffer nog was het feit dat het budget 2015 eerst goedgekeurd werd op de OCMW-raad, nog voor de beslissing gevallen was van de verhoging van de ligdagprijs.

Nog volgens Groen is de manier hoe OCMW-raadsleden onder druk gezet werden om niet te communiceren naar de pers, beneden alle peil. Dit kan echt niet. Het ging immers over een OPENBARE ZITTING.

Voor meer info betreffende de ligdagprijs van het WLZ of de werking van het OCMW: [email protected] of 0486-37 49 03.