Groen vraagt andere aanpak grote bouwdossiers

23 Januari 2015

Groen vraagt andere aanpak grote bouwdossiers

Persmededeling 20 januari 2015 De afwerking van de nieuwbouwwerken van de woon-, leef- en zorgcentra aan de Meerspoort en in Eine blijft duren. Groen is niet gerust in een voorspoedige afloop en vraagt om bij toekomstige grote dossiers een andere aanbestedingspolitiek te voeren. Steven Bettens (voorzitter Groen Oudenaarde): "Eind vorig jaar gaf het OCMW te kennen dat de bouw van de nieuwe woon-, leef- en zorgcentra grote vertraging opliep. De centra zouden aanvankelijk in november 2014 geopend worden, de opening werd met zes maanden uitgesteld. Door de huidige stand van zaken en de kans dat er juridische stappen worden gezet om de aannemer aan te sporen tot afwerking van de gebouwen, vraagt Groen zich af of de nieuwe gebouwen in mei wel degelijk in gebruik genomen zullen kunnen worden."

"Ook de uitbreiding van de muziekacademie heeft een grote achterstand opgelopen (de stad verbrak het contract met de oorspronkelijke aannemer en verbond zich nadien met een andere - nvdr) en zal heel wat meer kosten dan oorspronkelijk voorzien", vervolgt Bettens, "Telkens kiest de stad voor de procedure van de goedkoopste aannemer maar uiteindelijk blijkt dat vaak problemen op te leveren."

"Wij willen met Groen de stad dan ook vragen om in de toekomst een andere weg te bewandelen en bij grote, nieuwe werken te kiezen voor een offertevraag. Zo kunnen niet enkel meer de prijs maar ook andere bindende elementen, zoals een tijdsplanning of kwaliteit van te leveren materialen, ingebracht worden als gunningscriterium. Zonder medefinanciers als de Vlaamse overheid is de stad vrij om zo een alternatief aanbestedingsdossier uit te schrijven", vervolgt Bettens.

"We willen zelfs verder gaan en pleiten voor de invoering van een kwaliteitskamer in Oudenaarde. Deze onafhankelijke kamer, samengesteld uit alle bij de werken betrokken adviesraden en diensten, zou het stadsbestuur kunnen adviseren in de opmaak van de plannen en de toewijs van de werken. We zijn er van overtuigd dat op die manier de werken sneller, kwalitatiever en binnen tijdsbestek kunnen uitgevoerd worden. We durven zelfs hard maken dat de werken daardoor niet noodzakelijk duurder uitvallen want de realiteit leert ons dat de huidige procedure ook faalt op vlak van budget. Zo een kwaliteitskamer zou er bovendien voor zorgen dat de inspraak van de burger in het beleid sterk bevorderd wordt", besluit de Groen-voorzitter.

Meer info

Wouter Decoodt, OCMW-raadslid, 0486 37 49 03

Steven Bettens, voorzitter, 0474 88 19 54