Groen voert met 65 fietsers actie voor veilig fietsen en een volwaardige fietsring

01 Maart 2015

Groen voert met 65 fietsers actie voor veilig fietsen en een volwaardige fietsring

Al 25 jaar plant het stadsbestuur een fietspad tussen de spoorwegberm en het ziekenhuis en het college. In het verkeerscirculatieplan uit 1990, in de verschillende mobiliteitsplannen en in de studie van de stationsomgeving wordt dit fietspad telkens opnieuw voorzien. Binnenkort starten zowel achter het college als bij het ziekenhuis werken: op beide plannen was geen fietspad voorzien. Tijd voor actie, vond Groen. Op zaterdagvoormiddag 28 februari 2015 verzamelden langs de spoorwegberm met Pineut, onze levende crashtestdummy, die een zwakke schakel in het fietsnetwerk symboliseert.65 Groenleden en -sympathisanten

"Toen de werken langs de spoorwegberm begin 2013 in de begroting opdoken vroeg Groen aan de schepen van Mobiliteit of van de gelegenheid gebruik zou worden gemaakt om het lang geplande fietspad aan te leggen", licht Steven Bettens toe. "De schepen antwoordde kort en bondig: "Ja". Groot was onze verbazing toen op de plannen voor de werken helemaal geen fietspad was voorzien. We tekenden uiteraard bezwaar aan. In antwoord op ons bezwaar liet het stadsbestuur weten dat het gesprekken zou opstarten met de NMBS om tussen het ziekenhuis en de spoorwegberm een fietspad aan te leggen op gronden van de NMBS."

"Tussen het college en de spoorwegberm komen er langs de volledige lengte van de spoorwegberm 35 extra parkeerplaatsen, voor auto's wel te verstaan. De keuze van de stad om geen fietspad aan te leggen achter het college is onbegrijpelijk", gaat Steven Bettens verder, "Vlakbij een veilige ingang tot de school kiest de stad voor nog meer auto's. Een fietspad wordt niet voorzien. Dit is volledig in strijd met de ambitie voor autoluwe schoolomgevingen."

"Het fietspad zou een van de sluitstukken van een heuse fietsring rond het centrum kunnen vormen", gaat Bettens verder, "Bovendien zou met dit fietspad het onoverzichtelijke en voor fietsers ronduit gevaarlijke Tacambaroplein vermeden worden. De stad kiest achter het college niet voor een fietspad maar voor een fietsstraat: fietsers en auto's rijden door elkaar. Fietsers hebben weliswaar voorrang maar dit is absoluut niet veilig: schoolkinderen zullen deze straat gebruiken op het ogenblik dat leerkrachten met hun auto een parkeerplaats zoeken en zich in een vrije plaats willen manoeuvreren. Chaos dus. Bovendien komt die fietsstraat er enkel als het fietspad tussen het ziekenhuis en de spoorwegberm kan aangelegd worden."

"Andere steden en gemeenten kiezen voor autoluwe schoolomgevingen met onder meer schoolstraten waar fietsers en voetgangers alle plaats krijgen", besluit Steven Bettens. "Ons stadsbestuur wil in de onmiddellijke schoolomgeving nog meer plaats maken voor auto's. De grote opkomst van deze voormiddag maakt mee duidelijk dat dit een verkeerde keuze is."

Meer info: Steven Bettens, [email protected], tel.: 0474 88 19 54