Groen vraagt Sociale Huisvestingsmaatschappij meer rekening te houden met kinderen bij nieuwe verkavelingen

03 Juli 2015

Groen vraagt Sociale Huisvestingsmaatschappij meer rekening te houden met kinderen bij nieuwe verkavelingen

De wijk Klaproosstraat wordt binnenkort uitgebreid met 32 woningen. In een latere fase is voorzien de wijk die gelegen is tussen de Graaf Van Landaststraat, de Heurnestraat en Grimbergen nog eens uit te breiden tot een totaal van 162 woningen. Groen vraagt de bouwheer (de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen ? nvdr) om reeds in de eerste fase van de werken de aanleg van de speelweide op te nemen.   Luc Ingelbert (omwonende): "Een nieuwe verkaveling trekt steevast jonge gezinnen met kinderen aan. We vragen met Groen dat de sociale huisvestingsmaatschappij van meet af aan rekening houdt met de jongsten onder ons en deze een veilige en leuke speelomgeving biedt. Ik was als buur recent aanwezig op een infovergadering rond het project en in de presentatie werd aangegeven dat de voorziene speelzone voorlopig uit de werken geschrapt wordt en verschoven wordt naar een latere fase. Ook gaf men mee dat ondertussen een stuk van deze groenzone zou opgegeven worden om er 4 bijkomende woningen in te realiseren. Wij gaan daar dus niet mee akkoord."

 

"Eveneens delen we de bezorgdheid van de omwonenden in het kader van de verkeersleefbaarheid en ?veiligheid in de buurt", vervolgt Ingelbert. "De Heurnestraat en de Graaf Van Landaststraat zijn nu reeds drukke wegen waar de toegelaten rijsnelheden fors overschreden worden. Bij de aanleg van nieuwe kruispunten op deze wegen moet de zachte weggebruiker centraal geplaatst worden. We zullen met Groen dan ook de vraag richten aan de stad om de Graaf Van Landaststraat over te nemen van het Vlaams Gewest zodat deze op korte termijn een stuk leefbaarder gemaakt kan worden. En wat de Heurnestraat betreft, dienen de vroegere beloftes nagekomen te worden om enkele woningen, die aan de nieuwe verkaveling grenzen, van een ventweg achteraan te voorzien zodat deze mensen hun wagen niet langer langs de openbare weg dienen te stallen", besluit het Groen-lid.

Luc Ingelbert bij de toekomstige verkaveling in de Klaproosstraat  Verkavelingsplan Klaproosstraat te Eine