02 jun 2007

Persvoorstelling Bierfeesten

Het stadsbestuur en vzw Leven in de Brouwerij en andere meewerkende organisaties (zoals vzw Misty-Music House) stellen het programma en de affiche van de komende Bierfeesten voor aan de pers. Het programma voor het Tacambaroplein vind je nu al in onze kalender. De rest volgt donderdag.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.