Politiekantoor op industriegebied?

14 December 2021

Politiekantoor op industriegebied?

Groen Oudenaarde stelt zich ernstige vragen bij de voorgestelde locatie voor een nieuw politiekantoor voor onze politiezone. Dat zou komen op Bruwaan-Noord, het in ontwikkeling zijnde regionale bedrijventerrein aan het rondpunt op de N60 in Eine. ‘Dat is dus pal op kostbare industriegrond. Er is volgens de stad een nijpend tekort aan bedrijventerreinen, maar dan zou de stad die kostbare grond wel willen laten innemen door een nieuw politiekantoor’ klagen politieraadsleden Steven Bettens en Elisabeth Meuleman aan.    ‘Bovendien halen we de politie zo uit het stadscentrum. Het politiekantoor wordt op die manier moeilijker toegankelijk voor de burger, en ook de aanwezigheid van de politie weghalen uit de grootste stad van de politiezone zou voor de veiligheid geen goede zaak zijn. Als deze verhuis doorgaat willen we op zijn minst zeker nog een antenne met laagdrempelige toegang en voldoende aanwezigheid van de politie in het centrum van Oudenaarde,’ zegt Elisabeth Meuleman.    ‘De huidige locatie, centraal gelegen, is eigenlijk ideaal’ zegt Steven Bettens nog. ‘We vragen ons af of voldoende creatief is nagedacht over een verbouwing en uitbreiding op die locatie. Of is er toch weer gekozen voor de gemakkelijkheidsoplossing, een nieuwbouw, op grond die daar eigenlijk niet voor is bestemd?’