Programma

Waar wil Groen Oudenaarde voor gaan na de volgende verkiezingen? We stellen je hier graag kort ons programma voor. Neem ook zeker een kijkje op www.groenoudenaarde.be voor meer tekst en uitleg over hoe we onze ideeën in de praktijk willen brengen.

 

Download hier de uitgebreide tekst van ons programma (pdf).

 

Wil je ook mee genieten van een levendig centrum?

We laten de Markt bruisen met vele activiteiten. Laat de Markt leven en de middenstand leeft mee! In een b(l)oeiend centrum pakken we de leegstand aan en herlokaliseren we baanwinkels.

 

Zorg je mee voor zij die het nodig hebben? 

We maken van Oudenaarde een zorgende gemeente. We strijden tegen de vereenzaming en breiden woonzorgcentra uit.

 

Plaats voor cultuur

We bouwen een volwaardig cultureel centrum en maken plaats voor cultuur in de verschillende deelgemeenten.

 

De school als kloppend hart

In de deelgemeenten ondersteunen wij de school als het kloppend hart van de gemeenschap. Buiten de schooluren kunnen verenigingen deze ruimtes benutten.

 

Geef je de jeugd ook een stem?

We zorgen dat de jeugd ruimte heeft om op te groeien en we luisteren tijdens de jeugdgemeenteraad naar hun mening. Van de Brandwoeker maken we een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren.

 

Eerst voorkomen, daarna pas genezen

Een straathoekwerker ondersteunt de maatschappelijk kwetsbare jongeren en bevordert de ouderparticipatie. We zorgen voor een veilige omgeving met focus op preventie.

 

Werk je mee aan een jonge, welvarende en innovatieve stad?

We zetten in op een optimaal industriegrondbeheer en trekken innovatieve bedrijven aan. We versterken de banden tussen onze scholen en bedrijven.

 

Water in de stad

We geven de stad haar blauw-groene vingers terug en herstellen waterloopjes. We brengen zowel de sfeer van de Gentse Graslei als de natuur in de stad.

 

 

#Eerlijker

 

Kansen voor kinderen

Kinderen mogen nooit slachtoffer worden van beleidsbeslissingen. We zorgen voor een plan om kindarmoede beter aan te pakken.

 

Iedereen recht op een betaalbaar dak boven het hoofd

We blijven het aanbod van sociale en betaalbare woningen uitbreiden. We zetten in op gemengd wonen (kangoeroewonen, co-housing…) en maken de bestaande woningen gezonder.

 

Toegankelijkheid voor elke inwoner 

Voetpaden moeten comfortabel en toegankelijk zijn voor buggy’s en rolstoelgebruikers. We maken van de shuttlebus een volwaardige stadsbus.

 

Toon je respect voor onze lokale voedselproducenten?

Groen waardeert en stimuleert duurzame landbouw. We moedigen scholen, restaurants en inwoners aan om lokaal te kopen.

 

Inzet voor dierenrechten 

We strijden tegen dierenmishandeling of –verwaarlozing en ondersteunen een netwerk voor noodopvang voor dieren.

 

Denk jij mee over het beleid?

We vragen jouw ideeën van bij het begin van projecten en we zorgen voor een burgerbudget voor eigen ideeën. Dát is echte participatie.

 

 

#Gezonder

 

Wil je met je kinderen veilig fietsen? 

We gaan voor een verkeersveilige en leefbare stad én deelgemeenten. Daarom herzien we het mobiliteitsplan.

 

Wil je ook vrij en gezond kunnen ademen? 

We hebben recht op schone lucht. We vergroenen de stad en speelplaatsen en leggen groenschermen aan waar nodig. We helpen onze kinderen met schoolstraten en autoluwe schoolomgevingen.

 

Samen voor een propere omgeving

We treden toe tot de statiegeldalliantie. We pakken zwerfvuil aan door mobiele camera’s en straatvrijwilligers in te zetten en door overtreders te bestraffen.

 

Mooie vergezichten in onze deelgemeenten

We laten kouters klasseren als onroerend erfgoed. Zo zorgen we ervoor dat het mooie landschap in onze deelgemeenten bewaard blijft.

 

Werk jij mee aan een duurzaam klimaatsbeleid in Oudenaarde?

We gaan voor een klimaatneutrale stad, zetten in op hernieuwbare energie, energiezuinig maken van woningen met een derdebetalersysteem en stimuleren deelauto’s en –fietsen.

 

Een groene gemeente 

We zetten in op biodiversiteit, kopen (potentiële) natuur aan en ondersteunen natuurorganisaties bij de aankoop en het beheer van gebieden. We stimuleren ecotoerisme.