Provinciebestuur volgt stad niet en geeft wél vergunning voor uitbreiding retailpark

28 Juni 2018

Provinciebestuur volgt stad niet en geeft wél vergunning voor uitbreiding retailpark

Persmededeling 23 april 2018 Op 27 november 2017 weigerde het stadsbestuur een vergunning aan de nv Zwijnaarde voor de uitbreiding van het retailpark N60. De nv Zwijnaarde tekende daarop beroep aan bij de provincie. De provincie willigt nu het beroep in en geeft alsnog een vergunning voor een uitbreiding. Groen Oudenaarde zal vanavond bij hoogdringendheid een agendapunt toevoegen op de gemeenteraad. Daarin vragen we de stad met aandrang om beroep aan te tekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Op 27 november 2017 weigerde het stadsbestuur een vergunning aan de nv Zwijnaarde voor de uitbreiding van het retailpark N60. De nv Zwijnaarde tekende daarop beroep aan bij de provincie. De provincie willigt nu het beroep in en geeft alsnog een vergunning voor een uitbreiding. Groen Oudenaarde zal vanavond bij hoogdringendheid een agendapunt toevoegen op de gemeenteraad. Daarin vragen we de stad met aandrang om beroep aan te tekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

 

"Alle politieke partijen in Oudenaarde zijn het er over eens dat een uitbreiding van het retailpark N60 geen goede zaak zou zijn", zegt Groenraadslid Steven Bettens. "Een verdere uitbreiding is nefast en kan zelfs de doodsteek betekenen voor de winkelkernen van Eine en Oudenaarde. Bovendien zou de verkeersdruk voor de woonwijken in de buurt nog vergroten en die is nu al een probleem. Groen kaartte de zaak meermaals aan op de gemeenteraad en was dan ook bijzonder tevreden dat het stadsbestuur de stedenbouwkundige vergunning aan de nv Zwijnaarde voor de uitbreiding van het retailpark, op 27 november 2017, uiteindelijk weigerde."

 

"De motivatie van het stadsbestuur was duidelijk: de uitbreiding snijdt diep in het bestaande woonweefsel en gaat in tegen het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid van de Vlaamse Overheid, dat duurzame kleinhandel in stadscentra wil creëren. Bovendien gaat een uitbreiding in tegen het eigen beleidskader Detailhandel van de stad zelf, goedgekeurd in de gemeenteraad van maart 2017."

 

"De stad moet nu alles uit de kast halen om deze vergunning alsnog tegen te gaan. De bedreiging voor de handelszaken in de stadskernen is te groot. We vragen vanavond met aandrang dat het stadsbestuur beroep aantekent bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat is essentieel als ze het echt menen en geen uitbreiding van het retailpark vergund willen zien", besluit Bettens.

 

Tijdens de gemeenteraadszitting van maandagavond 23 april 2018 antwoordde de burgemeester dat de stad beroep zal aantekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De schepen van Ruimtelijke Ordening voegde er aan toe dat de stad de schorsing van de vergunning zal vragen zodat over een paar maanden niet met de bouw kan worden begonnen.