Raadslid en regisseur Eric Meirhaeghe wil cultuurtrofee

31 Januari 2019

Raadslid en regisseur Eric Meirhaeghe wil cultuurtrofee

Op de gemeenteraad legt kersvers gemeenteraadslid voor Groen, Eric Meirhaeghe, het voorstel voor een cultuurtrofee neer. ‘Er zijn veel intitiatieven op vlak van kunst en cultuur en ook aan sociaal-artistieke projecten ontbreekt het niet in Oudenaarde. Of het nu gaat om poëzie, fotografie, literatuur, theater, schilderkunst, zang, volkskunde, patrimonium of een van de vele andere cultuurdomeinen, overal zetten mensen zich in. Vaak in verenigingen, maar ook buiten het verenigingsleven zijn mensen cultureel bedrijvig. De creativiteit van al die kunstbeoefenaars en -liefhebbers zorgt dan ook voor heel veel leven in onze stad en in de deelgemeenten’, zegt raadslid Eric Meirhaeghe. Meirhaeghe beklemtoont ook de sociale en maatschappelijke waarde van cultuur. Hij verwijst hierbij naar plaatselijke initiatieven waarin men mensen en culturen dichter bij elkaar brengt, waarin men kwetsbare groepen betrekt, of waarvoor men zich ten volle inzet… Daarom, en om het culturele leven in Oudenaarde meer aan te moedigen, wil hij er bij het stadsbestuur voor ijveren om een prijs voor cultuurverdienste in het leven te roepen. Deze cultuurtrofee wordt dan bijvoorbeeld jaarlijks of tweejaarlijks uitgereikt aan een persoon of een organisatie die zich uitzonderlijk inzet voor de cultuur in Oudenaarde. Iedere kunst- en cultuurbeoefenaar kan hiervoor kandideren of kan voorgedragen worden. Ook scholen kunnen zich hier eventueel voor inschrijven. Een groot cultuurevenement. ‘Bij wijze van eerbetoon en waardering kunnen alle kandidaten worden uitgenodigd op een groot cultuurevenement dat ook opengesteld wordt voor het grote publiek”, voegt  Meirhaeghe eraan toe. “Op die manier dient de uitreiking een dubbel doel. Enerzijds is er het uiten van de waardering door de Stad Oudenaarde, anderzijds komen kandidaten en andere aanwezigen in contact met andere disciplines of realisaties waarvan men voordien niet op de hoogte was.  Zo vergroot men de kennis en de bekendheid van de verschillende cultuurvormen en misschien ontstaat hier wel een kruisbestuiving uit tussen verschillende kunstvormen’ ‘Ik hoop dat de stad bereid is om deze prijs voor cultuurverdienste te organiseren’ besluit Meirhaeghe, ‘voor Groen is dit alvast een mooi gebaar ten opzichte van alle cultuur- en kunstbeoefenaars die door hun onophoudelijke inzet Oudenaarde zijn uitstraling geven.”