Meer dan Groen klaagt onlogisch nieuw reglement voor begraafplaatsen aan

03 Oktober 2023

Meer dan Groen klaagt onlogisch nieuw reglement voor begraafplaatsen aan

Op de gemeenteraad van volgende maandag moet een nieuw reglement voor begraafplaatsen worden gestemd. De partij ‘Meer dan Groen’ is niet van plan het reglement zoals het nu voorligt goed te keuren.

‘Er zitten goede elementen in die we toejuichen’, licht raadslid Elisabeth Meuleman toe, ‘maar er zitten ook onlogische fouten in die eerst moeten worden recht gezet alvorens we dit kunnen goedkeuren.’

‘We juichen toe dat de termijn voor begraving op niet-geconcedeerde of dus gratis grond verlengd wordt tot 15 jaar en dat daarna toch nog een concessie kan genomen worden op hetzelfde perceel, in plaats van te ontgraven en herbegraven. De eerdere reglementering met verplichte ontgraving en herbegraving was absurd en omslachtig, en zorgde voor onnodig emotioneel leed bij de nabestaanden. We hebben dit dan ook aangeklaagd en zijn tevreden dat die regeling nu wordt aangepast.’

‘Er klopt echter iets niet in de tarifering en de verhouding van onmiddellijke begraving in geconcedeerde grond ten opzicht van niet-geconcedeerde grond. Als je nu bij begraving onmiddellijk kiest voor een concessie van 30 jaar betaal je 460 euro. Je kan die concessie onbeperkt verlengen, dan betaal je 260 euro per 5 jaar. Als een nabestaande dus het graf van een overledene 45 jaar wil behouden betaalt die 460 + (3 x 260) = 1240 euro. Het is dus veel voordeliger om een overledene eerst 15 jaar gratis, in niet geconcedeerde grond te laten begraven, om dan toch, op dezelfde plaats, een concessie van 30 jaar te nemen. Dan betaal je daarvoor slechts eenmalig 460 euro voor 45 jaar (15 jaar gratis + 460 euro voor een concessie van 30 jaar), in plaats van 1240 euro.’

‘Meer dan Groen vindt dat de verschillen op zijn minst moeten worden uitgevlakt. Als je onmiddellijk betaalt mag je daar niet voor gestraft worden. Wij vragen het stadsbestuur om deze fout in het reglement op één of andere manier recht te zetten. Hetzij door de termijn van onmiddellijk geconcedeerde begravingen op te trekken tot 45 jaar, hetzij door de verlenging na gratis begraving initieel terug te brengen tot 15 jaar voor 460 euro, met gelijke tarieven voor 5-jaarlijkse verlenging. Zo niet, dan zullen wij dit reglement niet goedkeuren.’

Het besluit met de tarieven vind je hier terug. 

Meer info: Elisabeth Meuleman – 0473 41 61 47