Samenleven met de vos? Natuurlijk kunnen we dat!

08 Februari 2011

Vossen behoren tot onze Vlaamse inheemse fauna en vormen een belangrijke schakel in het ecosysteem. Vossen zijn opportunisten en eten wat het gemakkelijkst te vinden of te vangen is. Hiertoe behoort ook

het pluimvee dat de mens in hokken en rennen onderbrengt. Biedt een ren een vos de mogelijkheid om binnen de omheining te geraken, dan wordt zijn jachtinstinct ? door de paniekerige dieren die niet kunnen wegvluchten ? zo geprikkeld dat hij alle dieren doodt.

Ja, ik ben van mening dat een intensievere bejaging geen oplossing is voor de pluimveehouder!

Wanneer sterfte binnen de vossenpopulatie toeneemt, neemt ook de
voortplanting toe. Meer jongen worden geboren die op hun beurt meer kans
hebben om te overleven.

Wanneer een vos sterft, komt er een territorium vrij voor een meestal
jongere vos die minder dominant is. Daardoor kunnen meer vossen op
eenzelfde oppervlakte leven.

Ja, ik ben voor een doeltreffende manier om schade aan
pluimvee te voorkomen en pluimvee af te schermen voor de vos. Dit kan
eenvoudig door de dieren 's avonds onder te brengen in een afgesloten
nachthok of door het plaatsen van een vossenvrije ren. Mijn boodschap is
dan ook: Samenleven met de vos? Yes, we can!

 

Teken de petitie van Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen op: www.sos-vos.be/samenleven-met-de-vos-yes-we-can.html