Stadsbestuur degradeert voor veel geld de historische Gevaertsfabriek tot nog maar eens een parking

09 Mei 2010

Stadsbestuur degradeert voor veel geld de historische Gevaertsfabriek tot nog maar eens een parking

Persmededeling 10 mei 2010 Groen dient bezwaar in tegen plannen met NCMV-hallenOp de gemeenteraad van 26 april laatstleden keurde de coalitie de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed voor de omvorming van de voormalige textielfabriek in de Gevaertsdreef (ex-NCMV-gebouw) tot parking. In plaats van de mooie en historische Gevaertswijk om te vormen tot een autoluw gebied en te opteren voor de toeristische en andere economische troeven, kiest het stadsbestuur voor nog meer autoverkeer. Groen betreurt deze keuze en tekende dan ook bezwaar aan.

"Wij tekenden niet enkel bezwaar aan omwille van de bestemming voor het gebouw maar ook omdat het openbaar onderzoek niet correct verlopen is", begint Groen-gemeenteraadslid Elisabeth Meuleman, "Tijdens de gemeenteraad van 26 april vroeg ik meer uitleg over de startdatum van het openbaar onderzoek. Schepen Simoens erkende dat het openbaar onderzoek pas mocht gestart worden na de goedkeuring door de gemeenteraad. Volgens de schepen zou er bij de administratie een fout zijn gebeurd. Het is duidelijk dat de beslissing van de gemeenteraad een essentieel onderdeel is van het dossier. Het stadsbestuur wachtte - al dan niet bewust - deze beslissing niet af."

"Deze fout in de procedure is al een voldoende reden om het openbaar onderzoek nietig te verklaren," vult Steven Bettens aan, "maar er zijn uiteraard andere argumenten. Het stadsbestuur pakt er vaak mee uit dat inspraak van de bewoners een belangrijk onderdeel is in zijn beleidsvoering. Welnu, in de buurt ijvert een comité er voor om van de hallen een ontmoetingsruimte te maken. Zij schreven het stadsbestuur aan en vroegen om een overlegvergadering. Het stadsbestuur heeft op dit schrijven helemaal niet gereageerd. Bovendien heeft de buurt geen nood aan een extra parking. Deze parking zal er enkel voor zorgen dat de verkeersdruk toeneemt en de leefbaarheid vermindert. Daarom vinden wij het een fundamenteel foute keuze van het stadsbestuur. De Gevaertswijk vormt een nog vrij intact geheel dat herinnert aan de ontluikende textielindustrie in onze stad. Het stadsbestuur zou er net voor moeten kiezen de buurt autoluw in te richten en voluit de toeristische troeven uit te spelen."

"De omvorming van de hallen zelf tot een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor kinderen, jongeren en alle andere bewoners is een veel logischere keuze als bestemming," besluit Steven Bettens, "Oudenaarde heeft nog steeds geen plaats waar beginnende muziekgroepen kunnen repeteren, heeft nog steeds een tekort aan ontmoetingsplaatsen waar jeugdverenigingen bij slecht weer een indoor-activiteit kunnen organiseren, waar jongeren indoor kunnen basketten of een andere sport, buiten competitieverband, kunnen beoefenen, waar jongeren elkaar simpelweg kunnen ontmoeten en rondhangen. Dergelijke investering voor alle inwoners betekent een veel duurzamere oplossing dan de aanleg van 38 parkeerplaatsen voor meer dan 600 000 euro. Wij vinden het belangrijk dat de stem van de inwoners wordt gehoord. Wie dat wil, moet zijn of haar mening of voorstellen nog kunnen doorgeven aan het stadsbestuur". Kopie van het bezwaarschrift van Groen kan u steeds bekomen bij Steven.

Meer info voor de pers: Steven Bettens, voorzitter Groen Oudenaarde, tel 055 30 08 37, [email protected]

Iets meer over herbestemming van historische industriële gebouwen kan je hier lezen.