Stadsbestuur moet dringend nog meer doen om overstromingen tegen te gaan

12 November 2013

Stadsbestuur moet dringend nog meer doen om overstromingen tegen te gaan

De afgelopen dagen werd onze regio getroffen door hevige regenval. We moesten alweer vaststellen hoe kwetsbaar grote delen van Oudenaarde zijn bij dergelijke weersomstandigheden. Zware regenval zal in de toekomst nog toenemen. In januari van dit jaar trad onder andere de Maarkebeek nog uit haar oevers. Volgend weekend is het 3 jaar geleden dat grote delen van Oudenaarde blank stonden. Zowel de stad Oudenaarde als het Vlaamse Gewest namen sedert november 2010 maatregelen. Groen vindt dat waterbeheer een prioriteit moet zijn en is er van overtuigd dat het stadsbestuur nog meer kan doen. Vrijdagavond viel op korte tijd heel veel water. De Holleweg en Natendries veranderden in een snelstromende rivier en het water dat van de Volkegemberg kwam, zette onder andere het gebied rond café "Au petit pont" onder water.Na de overstromingen van november 2010 overhandigden bewoners van de Volkegemberg en Boembeekstraat een petitie aan de burgemeester. Zij vroegen dat de stad werk maakt van de verruiming van de riolering of het graven van een sloot naast de weg. Pas tijdens de gemeenteraad van september van dit jaar werd goedgekeurd dat de Boembeek terug wordt opengelegd en als buffer dienst zal kunnen doen. De werken moeten nog openbaar aanbesteed worden. De uitvoering kan dus nog even op zich laten wachten.

Meer en sneller

Het stadsbestuur moet meer doen en sneller te werk gaan: "Er bestaan al geruime tijd plannen om een bufferbekken aan te leggen in het stadsdeel van het Volkegembos (langs de Holleweg) en een tweede bekken aan de voet van de Wolvenberg. Na hevige regenval zou het water van de Holleweg en de Natendries in deze buffers kunnen opgevangen worden. We vragen deze plannen prioritair uit te werken zodat deze buffers snel kunnen aangelegd worden", zegt Steven Bettens, raadslid voor Groen.

"Op de gemeenteraad van juni klaagde ik nog aan dat de budgetten voor onderhoudswerkzaamheden aan waterlopen van € 150 000 naar € 5 000 werden teruggebracht", zegt Groen-raadslid Elisabeth Meuleman. "We waarschuwden dat dit onverantwoord was. Het goed onderhouden van grachten en waterlopen en het terug openleggen ervan is een cruciale, preventieve maatregelen in het voorkomen van wateroverlast. Hierop moeten we juist meer, en niet minder, inzetten."

Overstromingspreventieplan

Tijdens de gemeenteraad van 29 november 2010 stelde Groen een Overstromingspreventieplan voor. Hierin somden we maatregelen op die wateroverlast mee konden helpen beperken. Water moet vertraagd naar beken en rivieren stromen. Dat kan door:

  • terug hagen en houtkanten te plaatsen tussen de percelen;
  • bufferstroken te voorzien tussen het perceel en de openbare weg en langs waterlopen;
  • grachten terug open te leggen;
  • het regenwater van het straatoppervlak te laten infiltreren in wadi's (bufferings- en infiltratievoorziening die tijdelijk met regenwater kan gevuld worden);
  • de aanleg van waterdoorlatende verharding (in plaats van bijvoorbeeld de huidige betonklinkers voor de verharding van opritten op het openbare domein).

Op tafel kloppen in Vlaanderen

"Natuurlijk is dit een probleem waarin de stad veel kan doen, maar niet alles. We zullen ook in Vlaanderen op tafel moeten kloppen. Ik plan alvast minister Schauvliege en minister Muyters te interpelleren over de gebrekkige vooruitgang en het tekort op vlak overstromingspreventie. Ik roep de burgemeester op om mij daarin te steunen", zegt Meuleman nog.

Meer info: Steven Betten - 0474 88 19 54; Elisabeth Meuleman - 0473 41 61 47