Stadsbestuur moet woord houden in leemdossier!

07 April 2013

Persmededeling 6 maart 2013 Donderdag 7 maart vindt een belangrijke vergadering plaats over het voorontwerp Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oppervlaktedelfstoffenplan Vlaamse Leemstreek (GRUP)Dit GRUP is een nieuw plan waarmee het Vlaams gewest de bodembestemming van een deel van de kouters tussen de Ruiterstraat, Karel Martelstraat en Holle Weg wijzigt. De zone wordt gebied voor de winning van leem.

.

Het stadsbestuur van Oudenaarde is uitgenodigd op deze vergadering en moet advies geven. Groen vraagt dat het stadsbestuur woord houdt en de plannen negatief adviseert. 

Groen blijft gekant tegen het verder afgraven van de kouters in Volkegem en Mater. "Hoewel het nieuwe ontginningsgebied is teruggebracht van de oorspronkelijke 40 ha naar 10 ha blijft Groen zich tegen de aansnijding van nieuwe gebieden verzetten. 10 ha betekent immers nog steeds een af te graven oppervlakte van twintig voetbalvelden, en dit tot 8 meter diep. Dat zijn 80 000 vrachtwagens die langs de Holle weg en de Natendries zullen moeten af- en aanrijden, met alle hinder van dien voor de omwonenden", zegt Groen-gemeenteraadslid Elisabeth Meuleman. "Bovendien is het zeer waarschijnlijk  dat de afbakening van de huidige 10 ha de deur zal openzetten voor verdere uitbreiding in de toekomst. Dat werd al overvloedig aangetoond bij andere ontginningen, zoals de grindontginning in de Maasstreek, waar men ook dacht over sluitende garanties te beschikken."

"Natuurlijk zijn we voor het behoud van industrie en jobs in onze streek", vervolgt Meuleman. "Daarom vragen we dat er een databank wordt uitgebouwd waarin gegevens over grond die vrijkomt door werken (ondergrondse parkings, en andere grote infrastructuur- en collectorwerken) wordt bijgehouden.  Gronden worden gecontroleerd op geschiktheid en automatisch voorbehouden voor lokale steenbakkerijen. In Limburg zijn steenbakkerijen al volop actief met dergelijke uitgegraven gronden. Ook moet het gebruik van nieuwe technieken gestimuleerd worden, zodat onze kostbare leem niet meer opgekocht wordt door multinationals zoals Wienerberger die de leem mengen met klei om emissienormen te halen. Wij vragen dat het stadsbestuur meer dan ooit inzet op het ondersteunen van innovatie om onze lokale economie te stimuleren."

In 2006 liet schepen Eeckhaut in de kranten optekenen "over mijn lijk", toen de plannen over de leemontginning in Volkegem/Mater bekend maken. Meerderheidspartijen Open VLD en CD&V liepen mee in een grootscheepse betoging tegen de ontginning. Ook werd een motie goedgekeurd op de gemeenteraad waarin de raad zich uitsprak tegen de ontginning. Groen verwacht dat het stadsbestuur consequent zal zijn met eerder ingenomen standpunten. De meerderheidspartijen Open VLD en CD&V moeten zeker nu, in de fase van de uitvoeringsbesluiten, waarbij gronden effectief van bestemming worden gewijzigd om ontginning mogelijk te maken, hun stem in Brussel laten horen.

Meer info: Elisabeth Meuleman - 0473 41 61 47