Stadsbestuur Oudenaarde blijft ons erfgoed slopen!

01 November 2009

Stadsbestuur Oudenaarde blijft ons erfgoed slopen!

Persmededeling 26 oktober 2009 Tijdens de gemeenteraad van maandagavond 26 oktober 2009 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Oudenaarde en P & R Construct uit Heldergem, met als doel de bouw van 18 appartementen langs de Smallendam, goedgekeurd. "Deze overeenkomst brengt de sloop van de homogene rij arbeidershuisjes nu wel heel dichtbij", reageert Groen-voorzitter Steven Bettens, "en dat betreurt Groen ten zeerste." "De 12 huisjes, die iets beluikachtig hebben, getuigen van de industriële ontwikkeling van onze stad en zijn, met op de achtergrond de kerk van Pamele, beeldbepalend voor dit stuk beschermd stadsgezicht", vervolgt Steven Bettens, "De sloop illustreert hoe het stadsbestuur vaak met ons erfgoed omspringt. Gebouwen laat men, zelfs in het beschermd stadsgezicht, verkrotten tot ook de publieke opinie slopen als de enige mogelijke optie ziet. Er zijn inderdaad nog voorbeelden. Aan de overkant van de Schelde rest er bv. van de huizenrij tussen het Huis de Lalaing en de hoek met de Bergstraat, enkel nog het hoekhuis. Heel binnenkort wordt ook dit hoekhuis gesloopt. Ook zijn er de soldatenhuisjes tegen het poortgebouw van de abdij Maagdendale. Deze huizen maken eveneens deel uit van het grote verhaal van de abdij. Het stadsbestuur liet ze verkrotten en zal ze laten slopen.Stadsbestuur Oudenaarde blijft ons erfgoed slopen!

Het stadsbestuur blijft de kleine architectuur van onze stad ernstig onderschatten. Een historische stad wordt immers niet alleen gemaakt door de erkende monumenten, maar ook door deze kleine architectuur, door straatbeeld en ?sfeer en door hun samenhang met de bebouwde omgeving." "De huisjes aan de Smallendam dateren uit dezelfde periode als de Gevaertswijk en zijn samen met deze wijk een unieke getuigenis van de ontluikende industriële ontwikkeling van onze stad. In plaats van dit erfgoed te koesteren, komt het steeds zwaarder onder druk te staan. Zowel een eventuele omvorming van de voormalige NCMV-hallen tot parking als de sloop van de Saffrefabriek zullen de wijk onherstelbaar verminken. Het stadsbestuur van Oudenaarde moet een totaalplan met een doordachte visie uitwerken voor de textielsites. Cultuur en zacht toerisme, een congrescentrum,... zouden in de historisch waardevolle wijk perfect kunnen samengaan. De erfgoedkundige waarde van de sites wordt gerespecteerd en er wordt een antwoord gevonden voor de noden van de stad vandaag. Daarbovenop komt het complete gebrek aan inspraak van de buurtbewoners bij deze ingrijpende plannen. Wij vragen dat het stadsbestuur zijn houding rond ons erfgoed drastisch wijzigt", besluit Steven Bettens, "Oudenaarde mag niet verworden tot een verzameling eilandjes van historische gebouwen." Steven Bettens Voorzitter Groen Oudenaarde [email protected]