Groen vraagt een tax-shift voor bedrijven

17 December 2014

Groen vraagt een tax-shift voor bedrijven

Gemeenteraadzitting 15 december 2014 - tussenkomsten Groen 3. Groen vraagt een tax-shift voor bedrijven (gemeenteraad 15 december 2014) Het stadsbestuur besliste vorig jaar tot een verhoging van de belastingen, meer bepaald de Algemene Gemeentelijke Heffing (AGH), en dit voor gezinnen en bedrijven. Groen verzette zich tegen die belastingverhoging bij de begrotingsbesprekingen 2014. Vooral voor bedrijven is dat een serieuze klap. CEO Tsjoen van het bedrijf Vento uitte zijn verontwaardiging in de krant: "Ik moet maar liefst 69 133,46 euro betalen. Dat is in één ruk 24 000 euro meer dan vorig jaar." De aanslag is dus met 50 % gestegen, becijfert Tsjoen. "Wetende dat ik volgend jaar nog 3 000 vierkante meter extra moet bijbouwen en dat we hier toch nog een 20-tal jaar zitten, moet ik de volgende 20 jaar dus al minstens 600 000 euro extra aan de stad betalen. Dat komt bovenop de 920 000 euro die ik de komende 20 jaar sowieso al zou moeten betalen en waarmee ik me al lang verzoend had," rekent Tsjoen uit. Tsjoen vindt dat Oudenaarde een bedrijfsonvriendelijk klimaat creëert en bedrijven ontmoedigt om zich in Oudenaarde te vestigen.

Ook voor kleinere bedrijven en KMO's komt de verhoging hard aan. Dit op een moment dat werkloosheidscijfers hoog zijn en we een positief ondernemersklimaat willen creëren zodat bedrijven zich in het Oudenaardse vestigen.

Anderzijds begrijpen we natuurlijk ook dat de financiële situatie van de stad minder gunstig is, als gevolg van de financiële crisis en de besparingen op Vlaams en federaal niveau. Groen stelt daarom voor een tax-shift door te voeren waar de bedrijven eerder belast worden op verontreiniging en milieuhinder in plaats van arbitrair via een algemene heffing. In die optiek onderzochten we de omzendbrief BB 2011/01 uitgegeven door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur welke onderrichtingen voor de gemeentefiscaliteit aangeeft. Zo is het bijvoorbeeld gangbaar dat steden en gemeenten op wiens grondgebied grondstoffen gewonnen worden of stortplaatsen geëxploiteerd worden hierop een belasting heffen. Ook de mogelijkheid tot het heffen van een belasting op afvaltransporten over de weg is mogelijk. Tot op heden heeft de stad Oudenaarde nooit dergelijke heffingen in zijn belastingreglement voorzien. In het kader van een tax-shift pleiten wij niet voor een verhoging van belastingen door het invoeren van nieuwe heffingen maar wel om een slimme herziening van het belastingreglement in Oudenaarde, waarbij er een verschuiving gebeurt van de Algemene Gemeentelijke Heffing naar milieubelastingen toe. Zo zou de fiscale last voor de meeste Oudenaardse bedrijven kunnen dalen.

Vraag:

is het stadsbestuur bereid het belastingreglement te herbekijken om een fiscale shift door te voeren? Groen vraagt een shift met een verlaging van de Algemene Gemeentelijke Heffing op bedrijven naar milieubelastende activiteiten, zoals een "belasting op groeven", waar er zowel een heffing op nieuw aangesneden ontginningsoppervlakte als op ontgonnen grondstof komt. Dit komt de bedrijven die zich vestigen op Oudenaards grondgebied ten goede en betekent voor het gros van de bedrijven in het Oudenaardse een lastenverlaging. We ontzien lokale bedrijven maar verschuiven de lasten naar grote bedrijven met sterkere schouders.

Schepen van Financiën Dossche (Open VLD) wilde niet ingaan op onze vraag.