19 okt 2016

Toegevoegde punten gemeenteraadszitting 24 oktober 2016

Santenssite Vraag van Raadslid Elisabeth Meuleman over de Santenssite  

Op de website van Leuvense Studiebureau TML (Transport and Mobility Leuven) lezen we dat TLM meewerkt aan de ontwikkeling van een masterplan voor de voormalige Santenssite in Oudenaarde. Het projectteam onderzoekt hoe deze site van 18 ha kan worden omgevormd tot een woon- en winkelzone. Hierbij wordt rekening gehouden met stedenbouwkundige, verkeerskundige, programmatorische en landschapsaspecten.

TML verzorgt de verkeerskundige analyse, waarbij de verkeersstromen van en naar de Santenssite in kaart worden gebracht, op basis van het voorziene programma, waarna de mobiliteitsimpact op de omgeving wordt ingeschat.

We bekijken het circulatieplan in het studiegebied en optimaliseren deze om te zorgen dat de verschillende groepen verkeersdeelnemers (doorgaand verkeer, bestemmings- en lokaal verkeer) zich langs de wenselijke routes zullen afwikkelen.

Ook zullen we het hele mobiliteitsconcept bekijken vanuit het standpunt van parkeren. Het is belangrijk dat we de parkeerdruk op het centrum en de stationsomgeving niet verhogen. Met het oog op specifieke programmaonderdelen in het plangebied (bijvoorbeeld retail) worden richtlijnen rond parkeren en ontsluiting meegegeven.

Vragen

 1. Wat houdt het 'voorziene programma' met 'specifieke programmaonderdelen in het plangebied (bijvoorbeeld retail)' exact in? Welke retail wordt beoogd? Acht het stadsbestuur nog een retailcentrum aan de rand van de stad opportuun?
 2. Hoe wordt de buurt op de hoogte gebracht? Welke inspraak- en informatiemomenten worden voorzien?
 3. De projectontwikkelaar maakt ongetwijfeld mooie winsten door het feit dat deze ontwikkeling daar mogelijk wordt gemaakt. Welke return is voorzien voor de stad en haar inwoners (sociale woningen, sociale voorzieningen, groen- en speelruimte,...
 4. Wanneer wordt deze studie opgeleverd?

 

Tragewegenplan in Oudenaarde


Voorstel van Steven Bettens voor een tragewegenplan in Oudenaarde
 

Op 20 maart 2013 keurde de provincieraad een nieuw reglement voor tragewegensubsidies aan gemeenten goed. Gemeenten worden bij de opmaak van concrete actieplannen, de financiering ervan, onderhoudsplannen,... ondersteund. Nieuw sedert 2013 is dat de provincie 40 % van de inrichtingswerken aan trage wegen betaalt.

Op de gemeenteraad van 29 april 2013 vroeg Groen in welke mate de stad bezig is met een tragewegenbeleid en de opmaak van een tragewegenplan en of zij zich liet bijstaan door de provincie. De toenmalige schepen van mobiliteit antwoordde dat de stad net begonnen was met het opstellen van een stappenplan voor de opwaardering van de trage wegen.

Vorige week, in het weekend van 15 en 16 oktober, vond de jaarlijkse Dag van de Trage Weg plaats. Het is inmiddels 3 en half jaar geleden dat we onze vraag over trage wegen stelden. Ondanks het antwoord van de toenmalige schepen van mobiliteit moeten we vaststellen dat de stad nog steeds geen contact heeft opgenomen met de provincie voor de opmaak en de uitvoering van haar tragewegenplan.

Trage wegen zijn nochtans belangrijk omdat ze verschillende functies combineren en perfect passen binnen de ambitie om dé fietsstad van de regio te worden:

 • trage wegen  kunnen autoluwe verbindingen zijn tussen woonkernen, scholen, recreatiegebieden en andere attractiepolen binnen gemeenten;
 • ze hebben ook een recreatieve functie voor wandelaars en fietsers;
 • trage wegen kunnen een belangrijke rol spelen in het verbinden van natuurgebieden;
 • ten slotte hebben ze ook een cultuurhistorische waarde: het zijn dikwijls relicten van oude wegen, waarlangs men historische elementen zoals kapelletjes aantreft.

Toen we onze vraag in 2013 stelden, telde onze provincie 39 steden en gemeenten die beschikten over een tragewegenplan of gestart waren met de opmaak ervan. Vandaag zijn dat inmiddels 51 steden en gemeenten.

Voorstel

De stad dient haar kandidatuur in bij de dienst Mobiliteit van de provincie om zich te kunnen laten ondersteunen bij de opmaak, de uitvoering en de financiering van een tragewegenplan.

Twee praktische voorstellen voor de opwaardering van trage wegen:

 • 'Sentier  n° 59' is de trage weg die vertrekt in de bocht van de Wolfabriekstraat / Puistraat, eerst de Maarkebeek en wat verder de Schapendries oversteekt om dan te eindigen dicht bij Onderbos. Deze trage weg is een heel goede verbinding tussen de tunnel onder de N60 in Leupegem en het fietspad op de oude spoorwegbedding richting Melden en Berchem. Tussen de Schapendries en Onderbos is het eerste deel van deze trage weg in slechte staat. Fietsers moeten er door een dikke laag kiezelstenen waardoor fietsen moeilijk en niet veilig is.
   

Voorstel: de stad verhardt ook dit stuk van 'sentier 59' zodat op het ganse traject van deze trage weg comfortabel kan gefietst worden

 • Het Zevenbunder ('Sentier n° 12') is een directe en veilige fietsverbinding tussen Maarke / Etikhove en Leupegem / Oudenaarde-centrum. Een aantal jaren terug werd het stuk tussen de Hekkebrugstraat en Ladeuze door de stad opnieuw aangelegd. Het traject tussen de Spoorweglaan en de Hekkebrugstraat heeft ook opknapwerk nodig.
   

Voorstel: de stad zorgt voor een naadloze aansluiting tussen het einde van de Spoorweglaan en het begin van het Zevenbunder.

 • Tussen de Spoorweglaan en de Hekkebrugstraat liggen een aantal tegels verzakt. De stad voert de nodige werken uit om deze verzakkingen weg te werken.

   

Restauratie van huis de Lalaing


Vraag van Steven Bettens over de restauratie van huis de Lalaing
 

De opstart van het restauratiedossier voor huis de Lalaing is een van de actiepunten in de BBC (zie AC-10.2.1).

In de notulen van het Schepencollege van 12/09/2016 lezen we: "Voor Huis De Lalaing vooronderzoek restauratie afronden. Parcours erfpacht met publieke functie onderzoeken, bevraging via concurrentiedialoog."

Vragen

 1. Zal de stad een restauratiedossier klaar hebben dat dit jaar nog ontvankelijk wordt verklaard door het bestuur erfgoed (zoals bepaald in het BBC)?
 2. Wat bedoelt de stad met "parcours erfpacht met publieke functie onderzoeken"?
 3. Welke plannen heeft de stad zelf met het huis de Lalaing? Welke functies wil de stad er behouden of in onder brengen?

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren