17 dec 2016

Toegevoegde punten gemeenteraadszitting 19 december 2016

Stormschade Zwembad Vraag van raadslid Elisabeth Meuleman over het zwembad Enkele weken geleden raakte het dak van het zwembad door de felle stormwind beschadigd. De schade werd pas een week later ontdekt, maar bleek zo ernstig dat het stadsbestuur besliste het zwembad te sluiten. Op 14/12 konden we lezen in de kranten dat de herstellingen aan het dak van het oude zwembad werden opgestart en dat het zwembad tussen 23 en 27 december opnieuw open zal kunnen gaan.

Vragen

 • Werd de stabiliteit herbekeken door een externe expert/stabiliteitsingenieur na de stormschade, gezien de voorgaande stabiliteitsproblemen? Is hiervan een verslag beschikbaar?
 • Wie heeft de uiteindelijke eindverantwoordelijkheid over de veiligheid van het zwembad? Wordt de veiligheid door externen gegarandeerd?
 • Was er geen mogelijkheid om het nieuwe zwembad (nog) vroeger te openen? Werd de kostprijs hiervoor berekend?
 • Zijn er gevolgen voor de verzekeringspremies van de stad?
 • Kan er in een compensatie voorzien worden voor de getroffen gebruikers (clubs, scholen,..)

 

Tegemoetkoming handelaars voor gederfde inkomsten door heraanleg Markt

Voorstel van raadslid Elisabeth Meuleman voor een tegemoetkoming aan de handelaars voor de gederfde inkomsten door de heraanleg van de Markt.

De heraanleg van de Markt betekent niet alleen voor marktkramers en de horeca een verlies aan inkomen maar ook de handelaars die gevestigd zijn op de Markt zien hun inkomsten spectaculair dalen. Het stadsbestuur besliste de standgelden voor de marktkramers te verminderen en kende een korting toe op de belasting voor het uitbaten van een verbruiksterras op openbaar domein voor de horecazaken gevestigd op de Markt. Voor de winkeliers is echter geen korting voorzien.

Voorstel

Het stadsbestuur werkt een billijke regeling uit om ook de handelaars op de Markt te compenseren voor gederfde inkomsten tgv de heraanlg van de Markt.

 

Intekenen projectgroep bestrijding kinderarmoede

Vraag van raadslid Elisabeth Meuleman over het intekenen voor de projectoproep bestrijding kinderarmoede van minister Vandeurzen en minister Homans

Maandag 28 november verscheen een projectoproep waarbij ministers Homans en Vandeurzen subsidies wensen toe te kennen aan lokale besturen voor projecten die via preventieve gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge gezinnen samen met gezinnen in armoede inzetten op de structurele bestrijding van kinderarmoede. Per project kan 84.000 euro per jaar worden toegekend met een looptijd van drie jaar. Ook in Oudenaarde groeien meer dan 1 op 15 kinderen op in armoede en steeg kinderarmoede in de laatste tien jaar fors.

Vraag

Schreef het stadsbestuur in op deze projectoproep?

 

Welzijnsenquête stadspersoneel

Vraag van raadslid Elisabeth Meuleman over de welzijnsenquête afgenomen bij het stadspersoneel

Een tijd geleden werd bij het stadspersoneel via Securex een welzijnsenquête afgenomen.

Vragen

 • Werd de enquête individueel en anoniem afgenomen?
 • Wat zijn de resultaten van die enquête?
 • Werden de resultaten naar het personeel gecommuniceerd? Indien nog niet, wanneer is dit gepland?
 • Wat loopt goed/wat zijn de pijnpunten? Hoe wordt de werkdruk bij het personeel geëvalueerd?
 • Zijn er acties/maatregelen gepland?

 

Herinrichting Oudstrijdersstraat

Vraag van raadslid Steven Bettens over de herinrichting van de Oudstrijdersstraat en omgeving

Het dossier voor de herinrichting van de Oudstrijders- en de Ohiostraat is oud, in politieke termen oeroud. Regelmatig vroegen we naar een stand van zaken. In januari van dit jaar antwoordde de schepen van Openbare Werken dat het nog niet duidelijk was of het dossier als 'lokaal pact project' kon opgenomen worden om vervolgens uitgevoerd te worden door Aquafin ten laste van het Vlaams gewest. De aanleg van een nieuw rioleringsstelsel is immers een belangrijk én duur onderdeel van dit dossier. Rioleringswerken kunnen niet alleen gesubsidieerd maar ook uitgevoerd worden door en in opdracht van een hogere overheid.

Ondertussen weten we dat de grondverwervingsplannen voor de aanleg van fietspaden al sedert het begin van dit jaar klaar zijn, weten we ook al meer dan een half jaar dat het dossier niet als 'lokaal pact project' naar Aquafin kan worden overgedragen en dat het wachten is op de opmaak van een subsidiëringsdossier voor de rioleringswerken door de stad Oudenaarde. Op de commissie Mobiliteit van 29 november 2016 werd bevestigd dat het rioleringsdossier het ganse dossier blokkeert.

Op dit ogenblik is de ontwerptekst voor het nieuwe subsidiebesluit voor rioleringswerken zo goed als rond. Werken zullen voor nog slechts maximaal 75% kunnen gesubsidieerd worden. Bij afkoppeling op particulier domein bedragen de subsidies vandaag nog 100%.

Daar komt bij dat alleen al het afgelopen jaar er op 4 verschillende plaatsen op het voetpad in de Oudstrijdersstraat verzakkingen door lekken in leidingen waren, enkele ook met waterschade tot gevolg.

In juni van dit jaar stelde Groen, in afwachting van de definitieve herinrichting, een aantal kleine maatregelen voor om de veiligheid voor de zachte weggebruiker in de Oudstrijders- en de Ohiostraat te verbeteren. Na overleg tussen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad zou gebleken zijn dat AWV geen kleine ingrepen wil of kan doen. De stad zou wel willen ingaan op onze vraag om de parallelle trage wegen op te waarderen zodat zachte weggebruikers een deel van de Oudstrijders- en de Ohiostraat kunnen vermijden.

Ter hoogte van de school aan de Nederenamestraat gebeurden de afgelopen jaren meerdere zware ongevallen. De herinrichting zal bijdragen tot een veiligere schoolomgeving.

Door het blijven uitstellen door de stad van de opmaak van een subsidiëringsdossier riskeert de stad subsidies te mislopen, wordt de kans op lekken in leidingen (en kosten voor herstelling) alleen maar groter, blijven deze straten absoluut onveilig voor de zachte weggebruiker en moeten scholen blijven wachten op een veilige schoolomgeving.

Vragen

 • Is de stad Oudenaarde inmiddels begonnen met de opmaak van het noodzakelijke subsidiëringsdossier voor de rioleringswerken? Indien wel, wanneer zal het ingediend worden? Indien nog niet, waarom blijft de opmaak uitgesteld worden? Wil de stad in dit geval met spoed het subsidiëringsdossier afwerken en indienen? 
 • Wanneer zullen de trage wegen die parallel met de Oudstrijders- en Ohiostraat lopen, gerenoveerd worden?
 • Ook de schoolomgeving in de Pelikaanstraat is onderdeel van dit dossier. Volgens mobiliteitsdeskundigen van het Vlaams gewest en het studiebureau was de invoering van eenrichtingsverkeer noodzakelijk voor de verkeersveiligheid. De stad koos voor het behoud van tweerichtingsverkeer. Om de schoolomgeving verkeersveilig te houden, zullen dus andere maatregelen moeten ingevoerd worden. Op de gemeenteraad van 25 april 2016 diende Groen een voorstel in over de invoering van schoolstraten. De schepen antwoordde dat, na invoering van de schoolstraat in Leupegem, kan bekeken worden of schoolstraten ook elders mogelijk zijn. Heeft de schepen inmiddels met deze (of andere) scholen hierover contact gehad?

 

Fietsdiefstallen stationsomgeving

Vraag van raadslid Steven Bettens over fietsen en fietsdiefstallen in de omgeving van het station.

Bij de invoering van het betalend parkeren moesten fietsers vaststellen dat ze niet langer via de Broekstraat de stationsparking op konden maar moesten omrijden. De schepen van Mobiliteit antwoordde dat dit tegen eerder gemaakte afspraken was. Inmiddels zaten alle bevoegde instanties samen. 

Wie al dan niet via een omweg de fietsenstalling bereikt en er zijn of haar fiets achterlaat riskeert dat zijn of haar fiets er 's avonds niet meer staat. Fietsdiefstallen aan het station blijven een groot probleem. Tussen 1 september en 14 oktober van dit jaar werden in Oudenaarde 35 fietsen gestolen; dit zijn enkel gestolen fietsen waarvoor aangifte werd gedaan bij de politie. De meeste diefstallen gebeurden aan het station van Oudenaarde. Volgens het hoofd van de politiezone Vlaamse Ardennen gaat het ongetwijfeld om georganiseerde diefstallen.

Vragen

 • Wanneer zal het terug mogelijk zijn om via de Broekstraat de stationsparking op te fietsen?
 • Welke maatregelen zal de stad nemen om fietsdiefstallen te voorkomen?

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren