17 feb 2017

toegevoegde punten gemeenteraadszitting 30 januari 2017

De veiligheid in het stadhuis Vraag van raadslid Elisabeth Meuleman Enkele dagen geleden werd iemand zwaar onwel tijdens een receptie van Oudenaarde en haar zustersteden op het stadhuis. De MUG was snel ter plaatse maar moest vaststellen dat de lift niet werkte (afgesloten om veiligheidsredenen), er was niemand onmiddellijk beschikbaar om de lift te laten opereren, alle deuren behalve de toegang aan de kant van de Hoogstraat waren gesloten. Een extra ploeg van de brandweer moest worden opgeroepen om betrokkene buiten te kunnen brengen. Hierdoor werden heel veel kostbare minuten verloren, minuten die cruciaal kunnen zijn. Ook in geval van brand beneden, kant Hoogstraat, zouden de aanwezigen vast zitten in de Volkszaal.

Vragen

  • Welke lessen worden uit het voorval getrokken?
  • Welke maatregelen worden genomen om de veiligheid bij evenementen in het stadhuis buiten de werkuren te garanderen?

 

De impact van de sporthal Groenhof op de buurt

Vraag van raadslid Folke D'Haeyer

In april vorig jaar werd de sportzaal Groenhof in de Groenstraat in gebruik genomen. In deze private zaal werd door de stad Oudenaarde mee geïnvesteerd onder de vorm van een langdurige huurovereenkomst voor het gebruik van de sporthal buiten de schooluren. Van bij aanvang leidde de sporthal midden in de straat tot grote ongerustheid vanwege mogelijke overlast. Deze ongerustheid werd door het stadsbestuur beantwoord met het voorstel van enkele acties die het zou nemen in verband met de verkeersafwikkeling in de buurt, de sturing naar en een handhaving van een parkeerbeleid in de nabije omgeving (op het Jozefsplein) en een sensibilisering naar de gebruikers toe. Vergeefs blijkbaar want reeds van in het begin waren er klachten van de omwonenden omtrent diverse overlast in de Groenstraat. Deze klachten werden zowel aan het stadsbestuur als aan de medegebruiker Bernardusscholen overgemaakt. Zonder passend resultaat blijkbaar want afgelopen maand stapten enkele bewoners naar ons toe met de vraag deze overlast aanhangig te maken op de gemeenteraad. Bovendien blijkt dat naast de overlast in de Groenstraat er ook geluidshinder, ten gevolge van stuitende ballen en openstaande deuren, vanuit de sportzaal zelf optreedt.

Vragen

  • Welke maatregelen werden genomen om de bij aanvang gevreesde overlast te milderen?
  • Hoe worden die maatregelen gehandhaafd? Hoe dikwijls werd er gecontroleerd op foutparkeren en het niet naleven van het eenrichtingsverkeer?
  • Werd er door de stad reeds een vaststelling gedaan rond geluidsoverlast en zwerfvuiloverlast in de buurt? - Is er een actieplan uitgezet om de overlast in de toekomst te verhinderen?
  • Toen beslist werd dat de stad zou participeren in de sportzaal en hierdoor gebruik zou maken van de accommodatie op avond- en weekenduren (de school bouwde de sportzaal voor gebruik tijdens de schooluren), heeft men toen een aanpassing gedaan aan de akoestische isolatiewaarden? Werd de sporthal ontworpen en bouwtechnisch voorzien voor een gebruik buiten de schooluren of werden de initiële plannen voor een gebruik overdag gewoon uitgevoerd?
  • Welke plannen gaat de stad ondernemen om de akoestische isolatie van de sporthal te verbeteren?

 

De bomenkapping door het Vlaams gewest

Vraag van raadslid Steven Bettens

De voorbije maanden liet het Vlaams Gewest langs de wegen dat het beheert, heel wat bomen kappen. Langs meerdere wegen ging het wel héél drastisch tekeer. Volgroeide bomen langs de Minderbroederstraat en de N60 gingen tegen de vlakte. Langs de N46 en de Deinzestraat werden alle bomen tussen de fietspaden en het weggedeelte voor gemotoriseerd verkeer gekapt. In 2012 ontving het Vlaams Gewest een stedenbouwkundige vergunning voor infrastructuurwerken en het rooien van bomen langs de N60 en voor infrastructuurwerken langs de Minderbroederstraat. In 2016 kreeg het Vlaams gewest een vergunning voor het kappen van één boom langs de Graaf Van Landaststraat.

Vragen

  • Over welke vergunning beschikt het Vlaams Gewest voor de boomkap van de laatste maanden langs zijn wegen?
  • Wanneer worden de gekapte bomen vervangen?

 

Fietspaden langs de Matthijs Casteleinstraat

Vraag van Steven Bettens

Een deel van de Matthijs Casteleinstraat is onderdeel van de fietssnelweg richting Kluisbergen. In afwachting van de definitieve inrichting van deze fietssnelweg op de brug heeft het stadsbestuur plannen klaar om langs beide zijden van de weg fietspaden te schilderen. Deze plannen werden voorgesteld op de commissie mobiliteit van 29 november 2016 en kregen de goedkeuring van alle aanwezigen.

Vraag

De vraag voor fietspaden op de Matthijs Casteleinstraat is oud en wordt niet enkel op de gemeenteraad gesteld. Wanneer worden, in afwachting van een definitieve inrichting, de fietspaden zoals voorgesteld op de commissie van november vorig jaar, geschilderd?

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren