05 nov 2017

Toegevoegde punten gemeenteraadszitting 23 oktober 2017

Het ontmoetingscentrum Ruhuna in de oude pastorie in Welden is één van de vele ontmoetingscentra ten dienste van het Oudenaardse verenigingsleven. De zaal werd onlangs gerenoveerd met steun van de stad. Vrijwilligers deden ook voorbereidende werken om aan de zijkant van de zaal een toegang met hellend vlak te voorzien voor personen met een beperking. Deze dient nog te worden afgewerkt en voorzien van bovenlaag zodat de zaal toegankelijk zal zijn voor personen in een rolstoel. Tijdens de gemeenteraadszitting van 26 juni 2017 antwoordde de schepen van openbare werken op onze vraag dat de stad het hellend vlak kort voor of kort na het bouwverlof zou aanleggen. Enkele dagen later bezocht de technische dienst de plaats en de afwerking zou voor het verlof gebeuren. Vraag Tot op heden is het nog wachten op de aanleg van het hellend vlak. Waarom? Wanneer is de uitvoering voorzien?

 

Vraag van raadslid Steven Bettens over de uitbreiding van retailpark N60

Tot en met 13 oktober liep het openbaar onderzoek naar de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een winkelcentrum, palend aan het huidige retailpark N60.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 25 september 2017 stelde Groen voor deze aanvraag negatief te adviseren. Deze aanvraag staat immers haaks op de visie van het stadsbestuur en de voltallige gemeenteraad. De gemeenteraad keurde in zitting van 27 maart 2017 unaniem het beleidskader voor detailhandel goed. Basisdoelstellingen zijn ondermeer het creëren van duurzame vestigingsmogelijkheden voor kleinhandel en het vermijden van ongewenste kleinhandelslinten en het versterken van kernwinkelgebieden. Het schepencollege wilde het voorstel niet behandelen omdat het openbaar onderzoek liep.

Vragen

  • Wat is het advies van het college van burgemeester en schepenen bij deze aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning?
  • Hoe verloopt de verdere procedure? Welke eventuele stappen zal het college van burgemeester en schepenen nemen?

 

Voorstel van raadslid Steven Bettens over veilige schoolomgevingen

Verkeersveilige schoolomgevingen: dat wil toch iedereen? In samenwerking met een aantal scholen nam de stad al initiatieven: recent de invoering van schoolstraten in Leupegem en Nederename, vorige maand nog keurden we maatregelen op de Smallendam goed.

Het doel zou moeten zijn dat alle schoolomgevingen verkeersveilig zijn. Voorlopig zijn we nog niet zover: ouders klagen het (wild)parkeergedrag aan de muziekschool aan, scholen dienen petities in bij de stad, zijn lid van een klankbordgroep of dienen zelf een volledig dossier in bij AWV. Er is nog werk aan de winkel.

Voorstel

Mobiliteit en Openbare Werken organiseren nog dit jaar - en bij voorkeur volgende maand al - een gezamenlijke thematische commissie waarbij de schoolomgevingen onder de loep genomen worden. Een vertegenwoordiger van elke school wordt op deze commissie uitgenodigd. Het doel is uitzoeken en bepalen op welke manier en binnen welke termijn de omgeving van elke school in onze stad verkeersveilig kan ingericht worden.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren