Toegevoegde punten gemeenteraadszitting 18 december 2017

Vraag van raadslid Elisabeth Meuleman over stockageruimte voor verenigingen De reuzen van Volkegem, die onder andere ook tijdens de grote opening van de Markt voor een mooie, folkloristische touch zorgen, zijn dakloos. Er is nergens een geschikte stockageruimte voor dit cultureel erfgoed. De reuzen zijn niet alleen. Heel wat verenigingen zijn op zoek naar stockage ruimte voor materiaal, denk maar aan de talrijke toneelgezelschappen die onze stad rijk is. Er zijn goede voorbeelden in andere steden en gemeenten waar centrale ruimte is voorzien voor het stockeren van dergelijk materiaal.Vragen

  • Kan het stadsbestuur helpen bij de zoektocht naar een dak boven het hoofd van de reuzen van Volkegem?
  • Kan naar een meer structurele oplossing gezocht worden voor het stockeren van materiaal voor verenigingen?
  • Kan de loods van de BrandWoeker niet gebruikt worden als opslagplaats voor de reuzen? Zo neen, waarom niet?

 

Voorstel van raadslid Elisabeth Meuleman over toetreding tot de statiegeldalliantie

Op 27 november maakte de Statiegeldalliantie bekend dat maar liefst 21 Vlaamse en Nederlandse organisaties zich achter het systeem van statiegeld scharen. Bond Beter Leefmilieu, afvalintercommunale Limburg.net en Test-Aankoop zijn slechts enkele organisaties die aan de Vlaamse regering vragen om dringend over te schakelen op statiegeld als deel van de oplossing voor het probleem van zwerfvuil.

In 2018 zal minister Schauvliege als bevoegd Vlaams minister beslissen over de invoering van statiegeld. De verpakkingsindustrie heeft de afgelopen 2 jaar de tijd gekregen om zelf het zwerfvuilprobleem in te dijken. De evaluatie hiervan volgt in 2018. Hoe meer organisaties, steden en gemeenten en burgers duidelijk maken dat zij voorstander zijn van statiegeld, hoe gemakkelijker het wordt voor de minister om effectief over te gaan tot deze maatregel.

Volgens VVSG nemen steden en gemeenten ongeveer 90 % van de kosten op zich voor het opruimen van zwerfvuil. Geld dat ongetwijfeld beter kan besteed worden voor een menselijker, eerlijker en gezonder gemeentelijk beleid.

De gemeenteraad van Oudenaarde ging tijdens de zitting van 26 juni 2017 unaniem akkoord met het voorstel van dhr. Steven Rogge om de minister van Milieu een motie voor de invoering van statiegeld op blikjes en PET-flessen over te maken.

Voorstel

Oudenaarde wordt alliantiepartner en geeft op die manier het signaal dat statiegeld een cruciaal onderdeel is van de oplossing van het zwerfvuilprobleem.

 

Vraag van raadslid Elisabeth Meuleman over de lijst funerair erfgoed

Op het schepencollege van 27 oktober 2017 werd de lijst van waardevolle graven van de begraafplaats aan de Dijkstraat, die op de lijst "Funerair erfgoed" moeten komen, goedgekeurd. De opmaak van de lijst funerair erfgoed is een verplichting voor steden en gemeentes door het decreet op de begraafplaatsen uit 2004. Van de 178 voorgestelde graven werden 7 graven weerhouden, vernamen we op de vorige gemeenteraad. Het graf van de dichter Jotie T'Hooft was daar niet bij. Via openbaarheid van bestuur konden we de nota die aan de basis ligt van de opmaak van deze beperkte lijst inkijken. Er werd beslist om enkel graven op te nemen waar géén concessie op rust, die waardevol zijn en die gerestaureerd moeten worden omdat ze anders verdwijnen.

Vragen

  • Waar en door wie werden deze criteria beslist?
  • Werden experten geraadpleegd om deze criteria te handhaven?
  • Waarom werd de belofte om de lijst en de criteria op een commissie te bespreken, niet gehouden? Kan dit alsnog gebeuren en kunnen experten zoals funerair experte Anne-mie Havermans hierover worden gehoord en worden uitgenodigd op de commissie? En de gidsen die de initiële lijst opstelden? Kan hiervoor een datum worden vastgelegd zodat dit niet op de lange baan wordt geschoven?
  • Kan de schepen verklaren waarom ze de anonieme weldoener, die haar e-mailde op 16 oktober (de dag dat de concessie verliep), op 17 oktober zelf opbelde met de boodschap dat hij de concessie die dag alsnog kon betalen, maar met geen woord repte over het criterium dat het graf vrij moest zijn van concessie vooraleer het op de lijst funerair erfgoed kan komen?

 

Vraag en voorstel van raadslid Steven Bettens over de toegankelijkheid voor allen in onze stad

Een toegankelijke gemeente is een gemeente waar iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot de gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en communicatie. Iedereen kan er comfortabel, kwaliteitsvol en tot op hoge leeftijd wonen, leren, werken, dagelijkse activiteiten uitvoeren, zich verplaatsen en ontspannen. Ook die inwoners met een zichtbare of onzichtbare beperking.

Het charter "Naar een toegankelijke gemeente" geeft lokale besturen de nodige tools en ondersteuning om een kwaliteitsvol en integraal toegankelijkheidsbeleid uit te werken en na te streven. Samen met vijf pilootsteden en -gemeenten werkte Inter het charter uit. Met dit initiatief wil Inter lokale besturen ondersteunen bij de uitwerking van hun toegankelijkheidsbeleid.

Bij de lancering van het Charter hadden 23 Vlaamse steden en gemeenten het al ondertekend.

Voorstel

De stad Oudenaarde sluit een convenant met Inter af om te komen tot de ondertekening van het charter "Naar een toegankelijke gemeente".

Vraag

Bij de heropening van de Markt, formuleerden een rolstoelgebruikster en de Fietsersbond Oudenaarde een aantal bemerkingen wat het comfort en de toegankelijkheid betreft. Welk gevolg geeft de stad aan deze bemerkingen?

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren