28 jun 2018

Toegevoegde punten gemeenteraadszitting 28 mei 2018

Door Groen toegevoegde agendapunten gemeenteraadszitting 28 mei 2018

 • De samenwerking tussen het AZ Oudenaarde en de ziekenhuizen Denderstreek
 • De nieuwe sportterreinen op de Abraham Hans site
 • Publieke barbecueplaatsen in onze stad (bv. langs de Scheldeboorden)
 • Het nieuwe skatepark (Saffersfabriek)
 • De verkeers-tellingen in Bevere
 • Toegang tot het Liedtspark

Vraag van raadslid Elisabeth Meuleman over de samenwerking tussen het AZ Oudenaarde en de ziekenhuizen Denderstreek

Eind december konden we lezen in het Nieuwsblad dat, naar aanleiding van de ziekenhuishervorming van minister Maggie De Block, het AZ Oudenaarde zou samenwerken met netwerk Denderbekken, bestaande uit verschillende ziekenhuizen uit de Denderstreek (namelijk de ziekenhuizen van Aalst, Wetteren, Dendermonde en Geraardsbergen). Op het moment van de bekendmaking van die samenwerking liepen echter al twee klachten tegen de oprichting van een nieuwe OCMW-vereniging, ASZ autonome verzorgingsinstellingen, een nieuw samenwerkingsverband tussen de OCMW’s van Aalst, Geraardsbergen en Wetteren. De klacht werd als gegrond beschouwd en het nieuwe samenwerkingsverband werd door de Vlaamse Regering vernietigd.

Vragen

 • Was de schepen op de hoogte van die klacht en mogelijke vernietiging van het nieuwe samenwerkingsakkoord tussen de Denderziekenhuizen op het moment van de gesprekken met AZ Oudenaarde?
 • Heeft de vernietiging van het samenwerkingsakkoord tussen de Denderziekenhuizen gevolgen voor onze Oudenaardse samenwerking met de Denderziekenhuizen?
 • De nieuwe structuur die zou worden opgericht en nu vernietigd werd door de minister is die van ver doorgedreven privatisering, met duurdere zorg voor de patiënten tot gevolg. Wil Oudenaarde bij zo een structuur aansluiten?
 • Is ondertussen geweten tot wel netwerk de ziekenhuizen van Ronse en Zottegem zullen toetreden? Treden wij met de ziekenhuizen uit de Vlaamse Ardennen, die al goed samenwerken, niet best toe tot eenzelfde netwerk?

 

Vraag van raadslid Elisabeth Meuleman over de aanpak van de aanleg van de nieuwe sportterreinen op de Abraham Hans site

Om de sportvelden op de terreinen van de Abraham Hansschool aan te leggen moet een stuk van de natuureducatieve tuin sneuvelen. Groen erkent de nood aan nieuwe sportvelden, maar was altijd voorstander om die aan te leggen aan het huidige sportcomplex, op de oude site Santens. Nu werden heel wat bomen gerooid en de poelen worden dichtgelegd. We werden overspoeld met reacties van bezorgde inwoners van de stad en buurtbewoners van het terrein.

Vragen

 • Was de toch wel substantiële kap echt nodig en konden niet meer bomen worden gespaard?
 • Was het echt nodig om te kappen tijdens het broedseizoen en tijdens het paarseizoen van amfibieën?
 • Op welke manier zal de teloorgegane natuur worden gecompenseerd?
 • Wordt een groenscherm voorzien? Bewoners in de nieuwe appartementen voelen zich immers "bekocht" omdat ze niet langer uitkijken op een mooi stuk groen maar vrezen lichthinder. Op welke manier kan daaraan tegemoet gekomen worden?

 

Voorstel van raadslid Folke D’Haeyer voor publieke barbecueplaatsen in onze stad

Je ziet ze vaak op vakantiebestemmingen: barbecues op openbaar domein die door iedereen gebruikt mogen worden. Ook in België zijn er meerdere plaatsen - en niet enkel grote steden als Brugge, Kortrijk, Gent of Antwerpen maar ook gemeenten als Avelgem - die publieke barbecues hebben. In stadscentra, waar veel mensen geen tuin hebben, is een publieke barbecue bovendien een plek voor ontmoeting en ontspanning.

Voorstel

 • De stad richt langs de Scheldeboorden in het stadscentrum een publieke barbecue in.

 

Voorstel van raadslid Folke D’Haeyer over het nieuwe skatepark

Op zaterdag 19 mei openden enkele jongeren (tussen 17 en 30 jaar oud) een skatepark in de oude loodsen van de voormalige fabriek Saffres Frère in de Dijkstraat te Oudenaarde. Het openingsevenement was een succes (zoals sommigen onder u mochten waarnemen) en vele felicitaties bleven ook de dagen na de opening komen. Behalve een overdekt en kwaliteitsvol alternatief voor het verder aftakelende, stedelijke skatepark is deze ontmoetingsplaats voor jongeren ook een investering in het overdragen van de skatevaardigheden aan de kleinsten - met een reeks initiaties en een skatekamp in samenwerking met de stedelijke Sportdienst als voorbeeld. Jongeren van leeftijden tussen 6 en boven 30 jaar gebruiken zo samen het skatepark en brengen vaardigheden aan elkaar over, sporten en spelen samen over verschillende generaties heen. Ook anciens halen hun skateboard van onder het stof.

De bouw en de kosten voor het materiaal namen de initiatiefnemers voor zichzelf.

De kosten voor hout en ander materiaal bedroegen € 1 436.

Voorstellen

 1. Stad Oudenaarde komt tussen in de kosten voor de bouw van het indoor-skatepark
 2. De stedelijke sportdienst en de jongeren werken een regeling uit om het park uit te baten tijdens het zomerverlof. Hier kan bijvoorbeeld een jobstudent voor ingezet worden.

 

Vraag van raadslid Steven Bettens naar aanleiding van de verkeerstellingen in Bevere

In februari en maart van dit jaar vonden verkeerstellingen plaats op de Kortrijkstraat, Wortegemstraat, Deinzestraat en Doornikse Heerweg in Bevere. De resultaten van deze tellingen zouden inmiddels beschikbaar moeten zijn. In het verslag van de gemeenteraad van einde maart wordt de schepen van Mobiliteit als volgt geciteerd: "Met deze resultaten zullen we dan bekijken hoe we de intensiteit van het verkeer zullen aanpassen. Dat wat betreft de maatregelen op korte termijn en op lange termijn zullen de aanpassingen gebeuren in functie van het aanleggen van nieuwe rioleringen. We willen ook nog eens met het oudercomité van KBO Bevere samen zitten, om daar in de omgeving ook nog op korte termijn initiatieven te nemen zodanig dat de veiligheid aan de school kan aangepakt worden. De keuze van aan de westzijde gedeeltelijk te parkeren is ook gemaakt in functie van dat er nog voldoende ruimte overblijft voor de voetgangers. Er is ook overleg geweest met het buurtcomité."

Vragen

 • Wat zijn de resultaten van de verkeerstellingen in de verschillende straten?
 • Wat besluit het stadsbestuur uit deze resultaten?
 • Welke maatregelen zal het stadsbestuur nemen om de intensiteit van het verkeer aan te passen?
 • Wanneer vindt het overleg met KBO Bevere plaats? Welke maatregelen op korte termijn zal de stad voorstellen?
 • Wat was het resultaat van het overleg dat met het buurtcomité plaatsvond?

 

Vraag van raadslid Steven Bettens over het Liedtspark

Een deel van het achterpark van park Liedts is met dranghekkens afgesloten. "Dit parkgedeelte is afgesloten omwille van gevaarlijke omstandigheid bomen", lezen we op affiches die aan de hekkens hangen.

Vraag

 • Wat is er aan de hand?

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren