28 jun 2018

Toegevoegde punten gemeenteraadszitting 25 juni 2018

Door Groen toegevoegde agendapunten gemeenteraadszitting 25 juni 2018

 • De aankoop van herbruikbare bekers voor de uitleendienst en voor de festiviteiten georganiseerd door de stad
 • Een strooiweide voor dieren
 • Schoolstraten en de deelname aan de campagne "Paraat voor de schoolstraat"
 • Groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) bij inwoners zonder tuin
 • Klimaatprojecten
 • Wegen worden vernieuwd, maar de fietspaden worden telkens "vergeten"
 • De restauratie van crypte onder de kerk in Eine - The Sequel

Voorstel van raadslid Elisabeth Meuleman in verband met de aankoop van herbruikbare bekers voor de uitleendienst

Het stadsbestuur heeft al te kennen gegeven dat het inspanningen wil doen om het verenigingsleven te stimuleren en laagdrempelig te maken. Ook voor het milieu wil men graag een inspanning doen. Met de aankoop van herbruikbare bekers vangt men die twee vliegen in een klap. Verenigingen hebben een zorg minder bij de organisatie van een evenement, ze sparen kostbare centjes en we dragen een steentje bij tot het verminderen van de afvalberg. In Gent zal tijdens de Gentse feesten geen wegwerpbeker te vinden zijn. De hele Gentse feesten zijn wegwerpbekervrij. Ook minister van Milieu Schauvliege kondigde een algemeen verbod op plasticbekers op festivals aan. Bovendien zijn bekers met het logo van de stad een mooi marketinginstrument om aan te tonen dat ook Oudenaarde bekommerd is om het milieu. Kunnen we op de volgende bierfeesten samen een bruintje drinken uit een herbruikbare beker met bril?

Voorstellen

 • Oudenaarde koopt herbruikbare bekers aan voor de stedelijke uitleendienst.
 • Op eigen festivals wordt vanaf 1 januari 2019 enkel met herbruikbare bekers gewerkt.


Voorstel van raadslid Elisabeth Meuleman voor een strooiweide voor dieren

Verschillende steden en gemeenten hebben al een dierenuitstrooiplek. In het bos/de weide kunnen eigenaars hun overleden huisdier uitstrooien. Zo verhindert men dat mensen hun huisdier in de eigen tuin gaan begraven, maar geeft men hen toch een serene, stille plek om afscheid te nemen van hun compagnon. Als men zijn huisdier wil uitstrooien kan men zich melden met een bewijs van het dierencrematorium bij de stadsdiensten. De stad voorziet dan een gedenkplaatje dat als herinnering wordt achtergelaten. Die uniformiteit zorgt ervoor dat de plek een serene plek blijft die niet vol ligt met leibandjes, speeltjes etc...

Voorstel

 • De stad voorziet een stukje grond die als strooiweide/-bos voor dieren kan dienen.

Vragen van raadslid Elisabeth Meuleman in verband met schoolstraten en de deelname aan de campagne "Paraat voor de schoolstraat"

Begin juni lanceerde minister Crevits de campagne "Paraat voor de schoolstraat". De campagne moet letterlijk voor meer zuurstof zorgen aan de schoolomgeving. De campagne is het eerste resultaat van de "Taskforce luchtvervuiling schoolomgeving" die de minister in april oprichtte. De minister wil zoveel mogelijk scholen, zowel basis al secundair, en lokale besturen schoolstraten laten inrichten en testen tussen midden september en midden oktober.

Vragen

 • Zullen Oudenaardse scholen deelnemen aan de campagne? Zo ja, hoeveel?
 • Neemt de stad initiatief om zoveel mogelijk scholen te stimuleren om deel te nemen aan dit proefproject?
 • Hoe evalueert het stadsbestuur de bestaande schoolstraten?
 • Zijn er concrete plannen om het aantal structurele schoolstraten uit te breiden naar andere scholen?
 • Indien schoolstraten aan bepaalde scholen niet haalbaar zijn, wordt overwogen om met kus- en knuffelzones te werken, een andere aanbeveling van de minister?

 

Voorstel van raadslid Folke D’Haeyer over groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval)

Vlaanderen werd ooit ingedeeld in GFT- en Groenregio’s. Oudenaarde is aangeduid als Groen-regio. In dergelijke regio worden mensen verondersteld te composteren en wordt geen GFT opgehaald. Op de commissie Milieu van 11 juni vernamen we dat daar de eerstvolgende jaren geen verandering in komt. De ophaling is niet economisch en ecologisch niet altijd rendabel.

Binnen het verstedelijkt gebied wonen heel wat gezinnen in appartementen of rijwoningen met een kleine koer; zij kunnen thuis niet composteren.

Voorstel

 • De stad werkt een systeem uit zodat mensen die in appartementen wonen of geen tuintje hebben hun GFT-afval kwijt kunnen.

 

Vraag van raadslid Steven Bettens over klimaatprojecten

Het Vlaams gewest voert een actief beleid om de lokale en Vlaamse klimaatdoelstellingen te halen. We lezen op de website van het departement Omgeving dat de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw een oproep doet aan gemeenten en lokale verenigingen om projecten op poten te zetten om de klimaatuitdaging aan te pakken. De geselecteerde projecten kunnen samen rekenen op 12 miljoen euro. De uiterste indieningsdatum van deze projecten is 15 september 2018.

De stad Oudenaarde ondertekende het Burgemeestersconvenant en werkte in haar Duurzaam EnergieActiePlan heel wat maatregelen uit om de CO2-uitstoot te verminderen.

Vraag

 • Zal de stad een project uitwerken voor nog uit te voeren duurzame klimaatprojecten die een bijdrage leveren aan het behalen van de lokale en Vlaamse klimaatdoelstellingen en bij het departement Omgeving indienen?

 

Vraag en voorstel van raadslid Steven Bettens over de plaats van de zachte weggebruiker

We stellen vast dat bij wegwerkzaamheden en mobiliteitsvraagstukken de zachte weggebruiker meer dan eens aan zijn lot wordt overgelaten.

Het gedeelte van de Wortegemstraat vanaf het einde van de bebouwde kom tot aan de grens met Moregem kreeg lang geleden een nieuw wegdek. Hoewel het fietspad ook in erbarmelijke staat verkeerde, duurde het jaren en pas na herhaaldelijk vragen op de gemeenteraad alvorens het fietspad in meerdere fases een nieuwe laag asfalt kreeg.

Toen de Oudstrijdersstraat een nieuwe laag asfalt kreeg zodat de deelneemsters aan een wielerwedstrijd over een mooi wegdek konden rijden, kreeg de betonnen boord die zowel fietspad als parkeerstrook is, geen nieuwe laag. Het gevolg is de al vaker aangeklaagde gevaarlijke situatie voor fietsers.

Dit voorjaar werden verkeerstellingen gedaan in meerdere centrumstraten van Bevere. Oplossingen op korte en lange termijn werden op 18 juni ll. voorgesteld. Doorgaand vrachtverkeer zal op korte termijn geweerd worden. Eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer komt er niet (onmiddellijk). Eenrichtingsverkeer creëert nochtans ruimte voor zachte weggebruikers en kan het autogebruik naar beneden halen. Hoewel heel expliciet niet gevraagd door de buurt, komen er in de Deinzestraat vaste parkeerplaatsen, parkeerplaatsen die zich deels op het voetpad zullen bevinden. Hierdoor is er minder plaats voor de voetganger. En meer voor auto’s. In het centrum van een dorp. Vlakbij twee scholen.

Heel recent kreeg de oude Aalststraat - dat is het gedeelte parallel met Wijnendale - een nieuwe laag asfalt. ’t Is te zeggen, enkel het weggedeelte voor het gemotoriseerd verkeer. Het fietspad dat op meerdere plaatsen in slechte staat is, werd ongemoeid gelaten.

Tweemaal al stelden we op de gemeenteraad voor om een Fiets- en Voetgangerstoets in te voeren bij wegwerkzaamheden. Tweemaal antwoordde het stadsbestuur het voorstel te bespreken op een commissie. We wachten nog steeds op die commissie.

Vragen

 • In de omgeving van de Oudstrijdersstraat gebeurden een aantal grondverwervingen in functie van de herinrichting van deze straat en van het deel van de Ohiostraat aan de oostkant van de Schelde. Wanneer wordt met de rioleringswerken en de eigenlijke herinrichting van deze straten begonnen?
 • Maakt de herinrichting van de schoolomgeving op de Nederenamestraat nog steeds deel uit van ditzelfde dossier? Wanneer gebeurt de herinrichting van de schoolomgeving?
 • De trage weg die eindigt in de eerste bocht van de Oudstrijdersstraat, komende van de N46 (Nederenamestraat), kan fietsers en voetgangers over lange afstand weg houden van de nu voor hen gevaarlijke Oudstrijdersstraat. Twaalf maanden geleden vernamen we dat studiewerk nodig was alvorens met de renovatie van die trage weg kon begonnen worden. Wanneer zal de renovatie beginnen?
 • Welke maatregelen ten voordele van de zachte weggebruiker zal de stad op korte termijn in het centrum van Bevere nemen?

Voorstel

 • Het fietspad langs de oude Aalststraat krijgt ook een nieuw wegdek.

 

Vraag van raadslid Steven Bettens over de crypte onder de kerk in Eine

In de notulen van het schepencollege van 28 mei 2018 lezen we dat voor de restauratie van de crypte urgentiewerken dienden uitgevoerd te worden. Er staat ook: "Het saldo van de kosten wordt niet door de stad gedragen. Overleg voorzien met de kerkfabriek."

Vragen

 • Wat heeft het overleg met de kerkfabriek opgeleverd?
 • Hoe vordert de restauratie?

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren