Groen herhaalt vraag voor tragewegenplan en opwaardering van onze trage wegen.

09 December 2017

Groen herhaalt vraag voor tragewegenplan en opwaardering van onze trage wegen.

Persbericht - 7 december 2017 Groen herhaalt vraag voor tragewegenplan en opwaardering van onze trage wegen. Trage wegen vormen autoluwe verbindingen tussen woonkernen, scholen, sport- en recreatiegebieden en andere attractiepolen in de stad. Ze zijn dan ook een essentieel onderdeel om dé fietsstad van onze regio te worden. Het onderhouden en opwaarderen door de stad zou dan ook vanzelfsprekend moeten zijn. Het antwoord dat mevrouw Dossche uit Mullem einde november op haar voorstel kreeg is weinig bemoedigend. Meer zelfs, de stad overweegt elders nog meer trage wegen af te schaffen. Groen herhaalde op de gemeenteraad van27 november 2017 haar vraag voor een tragewegenplan en het onderhoud en herstel van trage wegen.

"Oudenaarde wil dé fietsstad van de regio worden en het verkeer zo veel als mogelijk ontvlechten", begint Groen raadslid en fietser Steven Bettens. "Ontvlechten betekent dat zachte weggebruikers zoveel als mogelijk gescheiden worden van het gemotoriseerd verkeer. Goed onderhouden trage wegen zijn een veilig alternatief voor de zachte weggebruiker. Een planmatige aanpak van het te voeren tragewegenbeleid (onderhoud, heraanleg, eventueel heropenen,...) wordt het best uitgewerkt in een tragewegenplan."

 "Reeds in 2008 bood Groen aan om mee te werken aan een herstelplan voor trage wegen", vervolgt Bettens. "Tijdens de gemeenteraad van 27 november 2017 stelden we tijdens deze legislatuur voor de derde maal voor om een tragewegenplan op te maken. In gans onze provincie zijn er vandaag nog slechts 5 steden en gemeenten, waaronder dus onze stad, die geen tragewegenplan hebben. Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen ondersteunt in onze regio lokale besturen bij de opmaak. De provincie subsidieert, ook voor het herstel van trage wegen."

"Over trage wegen in o.a. Nederename (Oudstrijdersstraat) en Leupegem (Zevenbunder, Schapendries) deden we voorstellen tijdens de gemeenteraad," gaat Bettens verder. "Behalve Groen ijveren ook burgers al jaren voor het opwaarderen en herstellen van trage wegen. Marijke Dossche uit Mullem diende begin juni van dit jaar een uitgewerkt voorstel in, gesteund door meer dan 300 inwoners van onze stad, voor een veilige verbinding langs trage wegen tussen Huise, Mullem en de nieuwe fietstunnel onder de N60 in Eine. Haar strijd voor trage wegen begon bijna 4 jaar geleden. In mei 2014 organiseerde ze zelfs al een eerste petitie voor het herstel van trage wegen."

 "Vorig jaar wilde de stad niet ingaan op ons voorstel om een tragewegenplan op te maken. Want de opmaak vergde een omvangrijke personeelsinzet en de opmaak was niet opgenomen als prioritaire doelstelling in de BBC (Beleids- en beheerscyclus). Het argument dat vrijwilligers in andere gemeenten meewerken bij de opmaak kon de stad niet overtuigen."

"Het moet anders", stelt Steven Bettens. "Mevrouw Dossche kreeg 5 maanden na het indienen van haar voorstel het weinig inspirerende en ondermaatse antwoord dat haar vraag zal onderzocht worden. Maar er is meer: de voorbije zomer vroegen inwoners van de Kortrijkstraat in Bevere het herstel van een trage weg tussen hun straat en Huttegem. Als reactie besloot het schepencollege in zitting van 18 september 2017 dat de inwoners in een enquête zouden kunnen kiezen tussen het afschaffen of het verplaatsen van de trage weg. Het herstel van een trage weg die op de Oudstrijdersstraat eindigt, vroegen we met Groen al meermaals en schuift de stad steeds voor zich uit (zie link)1. We hebben absoluut nood aan een tragewegenplan."

"Tijdens de gemeenteraad van 27 november antwoordde de bevoegde schepen dat de stad in samenwerking met het Regionaal Landschap volgend jaar van start gaat met een project rond het beheer van trage wegen. Op dezelfde nagel kloppen werkt", besluit Steven Bettens. "Groen zal uiteraard actief meewerken aan de uitwerking van dit project. Trage wegen als alternatief voor de drukke invalswegen waar fietsers een levend schild zijn, dat wil toch iedereen."