Twee verschillende maximumsnelheden bij trajectcontrole kan wel degelijk!

14 Maart 2021

Twee verschillende maximumsnelheden bij trajectcontrole kan wel degelijk!

Trajectcontrole is geen excuus om maximumsnelheid in dorpskern Melden niet te verlagen naar 50 km/u."De snelheid op de Berchemweg ter hoogte van de dorpskern van Melden verlagen naar 50 km/u en dus ook een zebrapad voorzien aan dorpshuis De Linde is perfect mogelijk, ook met trajectcontrole," zegt Groen-gemeenteraadslid Steven Bettens. Dat blijkt uit een vraag die Groen Parlementslid Stijn Bex stelde in het Vlaams Parlement.De stad heeft de inwoners van Melden steeds gesteund in haar strijd om de maximumsnelheid op de Berchemweg te verlagen naar 50 km/u. Dat bevestigde de schepen van mobiliteit nog eens heel duidelijk tijdens de gemeenteraad van 27 januari 2020. Ondertussen kwam er trajectcontrole op de Berchemweg. Twee verschillende maximumsnelheden zouden niet mogelijk zijn. Uit een parlementaire vraag blijkt nu dat er op een tracé met trajectcontrole wel degelijk twee verschillende maximumsnelheden kunnen zijn. Groen vraagt dat de stad met hernieuwde inspanningen de snelheidsverlaging in Melden bepleit.Ballen aan ons lijf“Met ballen aan ons lijf,” zei de schepen van mobiliteit letterlijk toen hij op 27 januari 2020 zijn betoog besloot dat de stad bij het Agentschap Wegen en Verkeer zou blijven strijden voor een snelheidsverlaging naar 50 km/u op de Berchemweg.Ondertussen kwam corona, werden vergaderingen geannuleerd en kwam er trajectcontrole op de Berchemweg. De stad drong niet langer aan voor een snelheidsverlaging, ja, veranderde zelfs het geweer van schouder. De argumenten waren dat met de trajectcontrole het verkeer wel zou gaan vertragen en dat twee verschillende maximumsnelheden op een tracé met trajectcontrole niet mogelijk zijn.We gingen te rade bij onze Vlaamse en federale parlementsleden. Groen volksvertegenwoordiger Stijn Bex vroeg tijdens een debat over trajectcontroles aan Vlaams minister voor mobiliteit Lydia Peeters of ze initiatieven wilde nemen om de wetgeving aan te passen zodat trajectcontrole bij verschillende maximumsnelheden mogelijk wordt. De minister stelde heel duidelijk dat de huidige wetgeving volstaat en dat handhaving op basis van de gemeten gemiddelde snelheid mogelijk is.Tweede zebrapad en 50 km/u"Het is duidelijk," besluit raadslid Bettens, "Trajectcontrole is niet langer een argument om de verlaging van de snelheid in de dorpskern van Melden te verhinderen. Groen roept de stad op om zich aan haar engagementen van begin vorig jaar te houden, de dorpskern van Melden te erkennen, de bebouwde kom dus ook op de Berchemweg en de Meldenstraat uit te breiden en een tweede zebrapad aan dorpshuis De Linde te voorzien."Het verslag van de commissie in het Vlaams Parlement is te raadplegen op https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/vragen-en-interpellaties/1469716