14 sep 2018

Ugo Sansen - 17de plaats

Bioloog bij provinciebestuur - Volkegem - 56 jaar

De klimaatverandering zorgt voor grote uitdagingen. Ik ga voor een klimaatbestendige stad. Hernieuwbare energie en vergroening staan centraal. Een aangename stad, waar het bestuur luistert naar zijn inwoners. Voor iedereen toegankelijk, op maat van de zwakke weggebruiker. Waar kinderen veilig naar school fietsen.

De kleinhandel krijgt nieuwe kansen, de deelgemeenten gelijke kansen.

Ik ga voor duurzame landbouw, korte keten, met eerlijke prijzen voor onze landbouwers. Jongeren krijgen meer inspraak in het bestuur van de stad; het is hun toekomst.

 

We stimuleren ondernemen en winkelen in het centrum.
We zorgen voor veilige fietspaden en gezonde lucht.
We behouden en beschermen onze natuur en open ruimte.
We gaan voor nette straten en pakken zwerfvuil aan.
Dat zullen we doen met Groen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.