Veilige routes voor fietsende scholieren

28 Augustus 2022

Veilige routes voor fietsende scholieren

De schepen van mobiliteit reageerde dat tegen 1 september het parcours veilig zou zijn. We zijn een jaar later.

Groen vraagt (nog maar eens) veilige routes voor de fietsende scholieren

 

In augustus vorig jaar uitte een ouder in een brief aan de stad zijn bezorgdheid over de veiligheid van de jongeren die op 1 september naar school moeten fietsen. De schepen van mobiliteit reageerde dat tegen 1 september het parcours veilig zou zijn. We zijn een jaar later. Volgende week begint een nieuw schooljaar. Veilig met de fiets naar school is in Oudenaarde nog steeds geen evidentie. Waar blijft het plan van aanpak?

 

“Twaalf maanden geleden werd het fietspad op de gedempte coupure tussen de Prins Leopoldstraat en de Beverestraat op verschillende plaatsen versperd door materiaal van bouwbedrijven. Dit deel van de fietsring verbindt scholen in het centrum met het zwembad en de sportvelden en is een van de drukst bereden fietspaden van onze stad,” aldus gemeenteraadslid Bettens die gisteren nog eens een rondje op de fietsring reed, “Vandaag stellen we vast dat obstakels nog steeds delen van het fietspad versperren. De stutten langs de Blekerijstraat stonden er vorig jaar al en staan er vandaag nog steeds. Hoe lang mag een aannemer het openbaar domein innemen? Op de hoek van de Beverestraat en de Neringstraat heeft een aannemer zijn bouwwerf geïnstalleerd op het fietspad.”

       

Groen raadt ouders aan om eerst samen met hun kind naar school te fietsen

    

“De fietsring is uiteraard niet de enige weg die fietsen scholieren en andere fietsers gebruiken,” gaat Bettens verder, “In het voorjaar van 2021 werd de nieuwe schoolroutekaart voorgesteld. Daarop worden fietsroutes aanbevolen voor kinderen op weg naar school. Wij raden ouders aan om toch eerst samen met hun kind op de voorgestelde routes te fietsen. Want lang niet alle routes zijn even veilig. Sommige zijn ronduit gevaarlijk.”

 

“De Holleweg en de Edelareberg worden als ‘Fietsroute met beperkte voorzieningen’ aangeduid,” geeft het Groen-raadslid als voorbeeld, “De Katteberg en de Zwijndries in Ename worden als ‘Veiligste fietsroute’ aangeduid, waarmee duidelijk gemaakt wordt dat er nog heel veel werk aan de winkel is.”

 

“Het eerste mobiliteitsplan voor onze stad dateert van 1990,” besluit Bettens, “Daarin worden veilige fietspaden langs de Edelareberg voorzien. De stad liet echter na om een samenwerkingsovereenkomst met het gewest af te sluiten zodat de fietspaden konden aangelegd worden. Ondertussen is het Agentschap Wegen en Verkeer in gang geschoten. De fietspaden zouden er in… 2040 komen. Dus 50 jaar na dat eerste mobiliteitsplan! Aan dit tempo duurt het nog heel erg lang voor Oudenaarde een fietsstad wordt. Er is nood aan een heus plan van aanpak.”

     

* brief aan de stad van een bezorgde ouder: zie krantenartikel van 30/08/2021 “Versperringen en omleidingen, probeer in Oudenaarde maar eens naar school te fietsen. Toch belooft schepen veilig parcours tegen 1 september” op https://www.hln.be/oudenaarde/versperringen-en-omleidingen-probeer-in-oudenaarde-maar-eens-naar-school-te-fietsen-toch-belooft-schepen-veilig-parcours-tegen-1-september~a6025567/