Verslag debatavond : samen maken we het handelscentrum levendig!

31 Mei 2024

Verslag debatavond : samen maken we het handelscentrum levendig!

Woensdagavond organiseerde Meer dan Groen een debat over een levendig handelscentrum. Aan de hand van negen stellingen gingen Maarten Galland van Odnar, Kristoffel Burez van Bakkerij Burez, Ingrid Mestdagh -van Oudenaarde Winkelstad VZW, Lotte De Riemaecker -van On Fleek en Davy Cnudde van Groep Cnudde en UNIZO Oudenaarde in debat.

Woensdagavond organiseerde Meer dan Groen een debat over een levendig handelscentrum. Aan de hand van negen stellingen gingen Maarten Galland van Odnar, Kristoffel Burez van Bakkerij Burez, Ingrid Mestdagh -van Oudenaarde Winkelstad VZW, Lotte De Riemaecker -van On Fleek en Davy Cnudde van Groep Cnudde en UNIZO Oudenaarde in debat.

Elisabeth Meuleman, lijsttrekker en kandidaat burgemeester en Ruben Verstraeten, onafhankelijke kandidaat en expert ruimtelijke ordening voor Meer Dan Groen Oudenaarde modereerden het debat.

Onderstaand de negen stellingen en enkele conclusies na het debat :

1. Er zijn te veel evenementen op de Markt

 Een meerderheid is het hier niet mee eens. Evenementen op de Markt zijn gewenst en succesvol maar worden liefst lokaal georganiseerd, er moeten linken gelegd worden met en betrokkenheid is van handelaars en horeca op en rond de markt. Parkeerplaatsen moeten zoveel mogelijk behouden blijven voor de bezoekers van ons handelscentrum. Zorg ervoor als stad dat dit ten alle tijd is gegarandeerd en dat er duidelijk wordt gecommuniceerd.

2. De Broodstraat/Nederstraat autovrij in het weekend is een goed idee

Hierover zijn de meningen erg verdeeld. Is Oudenaarde eerder een stad die zich moet organiseren vanuit een shop & go insteek of heeft Oudenaarde potentieel om een beleveniscentrum te worden? Of moet Oudenaarde gaan voor een tussen de 2 aanpak? De conclusie is in elk geval dat we voorzichtig moeten zijn met dergelijke impactvolle reorganisaties. Er kunnen best eerst infrastructurele maatregelen genomen worden om de stad nog aangenamer te maken, meer randparking of kortparkeren te voorzien, meer ondernemers aantrekken en leegstand bestrijden, en dan kunnen deeltijdse autovrije concepten beperkt uitgeprobeerd worden, uitgaand van proefopstellingen. (een goed voorbeeld van plekken met potentieel definiëren en daarop inzetten is het terras bij met Tijd voor Koffie.)

3. De allerbelangrijkste oorzaak van leegstand zijn de hoge huurprijzen

We moeten het vergunningsbeleid bijsturen zodat wonen boven winkels makkelijker wordt. De leegstandstaks moet zeker omhoog. Er moet een gedegen inventaris opgemaakt worden van leegstaande panden, hun oppervlakte en staat, met richthuurprijzen die niet te hoog zijn. Leegstandtaksen moeten naar omhoog en er moeten subsidies voor renovaties worden voorzien. Kunst in lege panden kan, maar moet kwalitatief en tijdelijk zijn.

4. Er is voldoende netwerk en samenwerking tussen handelaars

 OWS zet heel wat netwerkevenementen op maar er is soms weinig interesse. Hier ligt het initiatief vooral bij de handelaars zelf, al kan de stad samenwerkingen misschien aanmoedigen en ondersteunen via acties en evenementen.

5. Pop-ups zijn een zegen en zorgen voor een nieuwe dynamiek in de stad

 Pop-ups zijn een goed initiatief, maar moeten goed ondersteund worden om zo te vervellen naar een duurzaam model. Ze moeten dienen om jonge ondernemers te laten leren en dat vraagt ondersteuning (bijvoorbeeld via marketing en communicatie). Pop-ups mogen geen concept worden voor verborgen outlet verkopen. Ze moeten marktconform zijn en mogen niet zorgen voor concurrentievervalsing. De duurtijd van een pop-up moet verlengd worden.

6. Oudenaarde profileert zich voldoende als centrumstad voor de regio

Het zou goed zijn om onderzoek op te zetten naar deze stelling (bijvoorbeeld door het registreren van postcodes van klanten). We moeten een profiel definiëren voor Oudenaarde regionaal en dit veelvuldig en consequent overal communiceren. Sociale media van stad en OWS bereiken mensen uit buurgemeenten nog zeer weinig. De stad kan lokale media meer inschakelen (AVS) en via cultuur ook mensen uit de buurgemeenten aantrekken.

7. Alle generaties vinden hun gading nog in het Oudenaardse nachtleven

Op deze stelling stemden bijna alle aanwezigen neen. Zeker voor de jeugd is er te weinig. We moeten het nachtleven zien als een onderdeel van het weefsel van de stad in de plaats van ‘als noodzakelijk kwaad’ en de reglementering herbekijken. Die is nu zeer beperkend en nauw waardoor initiatieven in de kiem worden gesmoord. 

8. Het bestuur zorgt voor voldoende ondersteuning voor ondernemingen in Oudenaarde

 De stad moet investeren in extra personeel op de dienst economie en het vergunningenbeleid moet sneller. Er moet niet zozeer een versoepeling komen, regels zijn regels, maar wel veel sneller duidelijkheid waar men dan consequent bij blijft.

9. Er is nog een toekomst voor de kleine retailzaak in het handelscentrum

Een duidelijke ja dus we eindigen met een positieve noot. Als stad moeten we ons wel bewust zijn van hoe de wereld snel evolueert en wat daar de impact van is op de handelskern. Shoppen als activiteit verandert en evolueert. Dus hoe geven we onze handelskern 2.0 vorm? Oplossingen worden met succes opgezet en gevormd door met de handelaars samen de zaken letterlijk en figuurlijk aan te pakken. We moeten globale en individuele USP’s definiëren en die op alle fronten duidelijk communiceren wat nu niet of te weinig gebeurt, alert zijn voor trends en daarop inspelen door regelmatig bevragingen op te zetten en bijscholingen te organiseren en samenwerkingen opzetten.

 

Het was een vruchtbare, boeiende en positieve avond waarbij zeker bruggen werden geslaan richting nog betere samenwerking tussen handelaars en beleid.