Vlaamse Regering keurt leemontginning in Mater en Volkegem goed

01 November 2015

Vlaamse Regering keurt leemontginning in Mater en Volkegem goed

Op vrijdag keurde de Vlaamse Regering de gewestplanwijziging goed zodat op de kouters van Mater en Volkegem de ontginning van leem mogelijk wordt gemaakt.30 oktober 2015

Groen is enorm kwaad en ontgoocheld dat de Vlaamse regering en minister Schauvliege de honderden bezwaren en het protest van de buurtbewoners negeert en het ontginningsgebied in Mater/Volkegem ongewijzigd goedkeurt. De argumenten en onze bezorgdheden over de verkeershinder, de teloorgang van kostbare landbouwgrond, over de waterhuishouding, de erfgoedwaarde van onze mooie kouters,... worden koudweg van tafel geveegd. Groen is ook enorm teleurgesteld in de passieve houding van het stadsbestuur, dat zich niet heeft verzet, dat niet is opgekomen voor het behoud van ons waardevol landschap.

Maar Groen zal zich niet bij deze beslissing neerleggen, zegt parlements- en gemeenteraadslid Elisabeth Meuleman. Wij laten het hier niet bij en zullen de beslissing aanvechten bij de Raad van State. Deze vernieling van onze kouters mag er gewoonweg niet komen.

De beslissing van de Vlaamse regering en bijlagen vindt u hieronder.

BIJLAGEN:
vr_2015_3010_doc.1137-1_grup_leem_-_nota.pdf