Voor Groen kan tussentijdse oplossing voor oversteek aan kerk in Leupegem beter

07 Juni 2013

Voor Groen kan tussentijdse oplossing voor oversteek aan kerk in Leupegem beter

Groen stelt het zeer op prijs dat het stadsbestuur samen met het Vlaams gewest wil blijven zoeken naar een oplossing voor de fietsoversteek aan de kerk in Leupegem. Vandaag werd, als voorlopige oplossing, een coating ter hoogte van de oversteek aangebracht. Groen vindt dat deze tussentijdse oplossing beter had gekund. "Wanneer je als weggebruiker de zon achter je hebt en je nadert de oversteek, dan zie je inderdaad dat het wegdek er een andere kleur heeft," begint Steven Bettens, "wanneer je in de andere richting rijdt, dan merk je dit nauwelijks.""De oversteek valt nog steeds onvoldoende op", vervolgt Bettens. "Dit komt niet enkel door de keuze van de kleur. In het oog springende verkeersborden die de fietsoversteekplaats aanduiden, kunnen het gemotoriseerde verkeer attent maken op de oversteek. Vandaag staan er zelfs nog geen verkeersborden. Op het wegdek zouden ook lijnen kunnen geschilderd worden die het gemotoriseerde verkeer de indruk geven dat zij een verkeersdrempel naderen (zie voorbeeld hieronder)."

"Wij hopen op en zullen blijven ijveren voor een veilige oversteek. Dagelijks steken heel veel schoolgaande jongeren en andere fietsers hier de drukke N8 over. In afwachting van een definitieve oplossing voor dit gevaarlijke punt, zijn betere maatregelen mogelijk dan de huidige beschildering. Groen stelde anderhalve week geleden haar fietsbeleidsplan voor met als doel fietsen in Oudenaarde aantrekkelijker en veiliger te maken. Een veilige oversteek aan de kerk in Leupegem blijft een van de absolute prioriteiten", besluit Steven Bettens.