Werken op N8 maken schoolstart (nog) gevaarlijk(er)

29 Augustus 2012

Werken op N8 maken schoolstart (nog) gevaarlijk(er)

Eind augustus gingen de werkzaamheden aan de N8 van start. Hierdoor worden we sinds kort geconfronteerd met intens doorgaand verkeer in de dorpskernen van Volkegem, Mater en Ename en op de verbindingswegen.  De werken zullen normaalgezien tot einde september duren. Onze grote bezorgdheid gaat uit naar de schoolgaande kinderen die in september via deze verbindingswegen hun schooltje zonder ongelukken hopen te bereiken.  Wij bieden vrijblijvend een "

zone 30 of 50 verkeersbord" aan om aan het venster te plaatsen.  Op deze manier willen we de aandacht van de bestuurders prikkelen en hopen dat zij extra alert zullen zijn en hun snelheid zullen aanpassen. We willen onze kinderen absoluut behoeden voor ongelukken.

Maar niet alleen tijdens de werken is er nood aan extra aandacht voor veilige fietsverbindingen. Een veilige fietsverbinding van Mater, Ename, Volkegem en andere deelgemeenten naar het centrum, daar willen wij met Groen resoluut voor gaan.