Zeer beperkte investeringen op Oudenaardse gewestwegen

11 Januari 2016

Zeer beperkte investeringen op Oudenaardse gewestwegen

Afgelopen week maakte de Vlaamse Overheid zijn investeringsprogramma voor de aanleg en renovatie van de gewestwegen voor de komende 3 jaar bekend. Groen Oudenaarde is niet onverdeeld gelukkig met de plannen voor Oudenaarde. Vooral met het op de lange baan schuiven van de heraanlegging van de Oudstrijdersstraat en Nederenamestraat heeft Groen het moeilijk.   Koen Roman: "Het was toch even slikken deze week toen we de investeringsplannen voor de komende 3 jaar te zien kregen. Met Groen gingen we ervan uit dat eindelijk de heraanleg van de

Oudstrijdersstraat zou geprogrammeerd staan. In datzelfde project zitten de werken vervat om de Nederenamestraat, tussen de spoorwegbrug en de Tweestegelstraat, verkeersveiliger te maken. Eigenaardig, zeker omdat er reeds 3 jaar terug door het stadsbestuur inspraakmomenten werden opgestart. Waarom wordt met dit project niet verder gedaan, dit zou toch de hoogste prioriteit moeten genieten?"

 

"Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt", vervolgt Roman. "De Jozefswijk wordt bijvoorbeeld al bijna 20 jaar aan het lijntje gehouden met loze beloftes. Zo was er in juni 2013 nog een infovergadering met toenmalig schepen Orbie (CD&V) en burgemeester De Meulemeester (VLD) om een voorontwerp van het Jozefsplein te bespreken. De heraanleg stond gepland voor het einde van dat jaar, kregen omwonenden te horen. Ondertussen gaf de meerderheid aan dat er voor deze legislatuur niets meer staat te gebeuren in de wijk. De heraanleg zou er komen vanaf 2019, het jaar na de verkiezingen! Groen Oudenaarde vraagt met aandrang dat het Oudenaards bestuur in Brussel meer gewicht in de schaal legt om investeringen naar hier te trekken. Verkeersveiligheid en -leefbaarheid zouden in deze stad de hoogste prioriteit moeten genieten."

 

"Op Oudenaards grondgebied zijn er de komende 3 jaar maar beperkte investeringen door de Vlaamse Overheid. Naast diverse werken op de N60 voorziet men enkel studiewerk rond de heraanleg van de doortocht van de N8 te Leupegem en de aanleg van fietspaden langs diezelfde weg. Gelukkig is de volledige heraanleg van de Graaf Van Landaststraat, tussen de N60 en de Fietelstraat, nog in 2018 voorzien. Anders zou het wel heel pover geweest zijn. Zou het toeval zijn dat Groen net afgelopen zomer actie rond deze weg voerde?", besluit Roman met een knipoog.