Willen jullie ook geen leemontginning op de kouters van Mater en Volkegem?

06 Maart 2015

Willen jullie ook geen leemontginning op de kouters van Mater en Volkegem?

  We maken een kans om de omzetting van landbouwgrond naar ontginningsgebied nog tegen te houden en die kans moéten we grijpen.  Groen heeft alvast een bezwaarschrift opgesteld. U vindt het door te klikken of door een e-mail te sturen naar !

Willen jullie ook geen leemontginning op de kouters van Mater en Volkegem?hier[email protected]

Het bezwaar kan je zelf nog aanpassen of je kan het ongewijzigd doorsturen. Het bezwaar moet uiterlijk op 3 april 2015 tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op de dienst Stedenbouw (openingsuren, zie www.oudenaarde.be/nl/inwoners/bestuur/Stadsdiensten/Openingsuren/#infrastructuur_ruimtelijke_ordening) of aangetekend verstuurd worden naar de Vlaamse regering, per adres: Ruimte Vlaanderen, Koning Albert II-laan 19, bus 12, B-1210 Brussel (het bezwaar moet wel uiterlijk op 3 april in Brussel aangekomen zijn).

Hoe meer bezwaren we vóór 3 april 2015 indienen, hoe sterker het signaal van ons protest.     Leemontginning betekent een put van 8 meter diep. Naast de verminking van onze typische, waardevolle kouters en de teloorgang van 9,77 ha kostbare landbouwgrond, betekent dit ook nog eens 40 extra vrachtwagens per dag langs de Holle Weg en de N8, door de dorpskernen van Edelare en Leupegem of Ename (plaatsen die al zo gevaarlijk zijn voor de zachte weggebruiker!)  De SARO (Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening) adviseerde dit gebied ZEER NEGATIEF voor ontginning. Het zou al te gek zijn als de Vlaamse regering het advies van haar eigen adviesraad niet volgt!  Steun het protest en dien ook een bezwaarschrift in!