Wouter Decoodt - OCMW-raadslid

12 November 2009

Wouter Decoodt - OCMW-raadslid

Wouter is (pleeg)vader van 3 lieve meisjes en woont in Leupegem. Hij is (graduaat) orthopedagoog, werkte eerst bij jongeren met een meervoudige handicap en erna in de Bijzondere Jeugdzorg als (hoofd)opvoeder voor jongeren en gezinnen in crisissituaties.Sinds november 2008 is hij coördinator van vzw aPart en vzw De Werf afdeling Zuid-Oost-Vlaanderen, samen een dienst voor projectbegeleiding, time-out en persoonlijke ontwikkelingstrajecten in Oudenaarde.

Voor een aantal jongeren voldoet het reguliere aanbod binnen het onderwijs en de jeugdhulpverlening niet. Deze jongeren vallen uit de boot, haken af, komen in een neerwaartse spiraal terecht,... Vzw De Werf en vzw aPart proberen deze jongeren opnieuw te bereiken. Klassieke methodieken missen hier soms hun doel. Via alternatieve werkwijzen proberen we de motivatie van de jongeren om deel te nemen aan het maatschappelijke leven en het onderwijs opnieuw te verhogen. Hierbij gaan we aanklampend en op maat van de jongeren te werk.

Wouter Decoodt zetelt sinds 1 januari 2010 voor Groen zowel in de raad, als in het vast bureau van het OCMW.

Hij gaat voluit voor een duurzame en solidaire samenleving waar iedereen kan participeren in een structureel en sociaal beleid. Hij staat voor sociale grondrechten, een leefbaar minimuminkomen, een leefbare woonomgeving, het recht op onderwijs, werk, cultuur, sport, vrije tijd en maatschappelijke dienstverlening voor iedereen!