Wouter Decoodt voor Groen in Oudenaardse OCMW-raad

05 Februari 2010

Tijdens de gemeenteraad van maandag 1 februari 2010 werd uit Leupegem verkozen als lid van de OCMW-raad. Hij volgt de ontslagnemende Bart Verstraeten (Samen) op.Wouter Decoodt (Groen)

Wouter is sociaal voelend, enthousiast en coöperatief ingesteld. Hij heeft in de loop van zijn carrière reeds veel gewerkt met mensen die noodgedwongen beroep moesten doen op de diensten van een OCMW.

Hij is graduaat orthopedagoog, werkte eerst bij jongeren met een meervoudige handicap en erna in de Bijzondere Jeugdzorg als (hoofd)opvoeder voor jongeren en gezinnen in crisissituaties.

Sinds november 2008 is Wouter coördinator van vzw De Werf in Oudenaarde, een centrum voor persoonlijke ontwikkelingstrajecten voor jongeren die ingeschreven zijn in een Centrum Deeltijds Onderwijs. Zowel leren als werken kunnen voor hen een probleem vormen. Vaak betreft het ernstig maatschappelijk gekwetste jongeren die een traject combineren met andere vormen van hulpverlening. Het ultieme doel is de band met het (deeltijds) onderwijs behouden of herstellen. De Werf biedt de jongeren ook tal van vaardigheden aan, met als doel hen te re-integreren in de maatschappij.

Wouter zal zowel in de OCMW-raad als het Vast Bureau zetelen.