Zuid-Oost-Vlaanderen haalt mooie tweede plaats op Groen!lijst voor verkiezingen Vlaams Parlement

22 April 2009

Zuid-Oost-Vlaanderen haalt mooie tweede plaats op Groen!lijst voor verkiezingen Vlaams Parlement

Persbericht 15 februari 2009 Tijdens een druk bijgewoond pollcongres in Gent gaven de leden van Groen! Oost-Vlaanderen hun vertrouwen aan de lijst die het pollcomité

aan hen voorlegde. De lijst werd meteen in de eerste stemronde goedgekeurd door een ruime meerderheid van 70 % van de leden.

De lijst wordt aangevoerd door Filip Watteeuw, momenteel fractieleider in de Gentse gemeenteraad.

Op plaats twee staat de Zuid-Oost-Vlaamse kandidate Elisabeth Meuleman. Elisabeth is gemeenteraadslid en fractievoorzitster in Oudenaarde.
Sinds 2004 werkt ze voor de partij, eerst als provinciaal coördinator
Oost-Vlaanderen en op dit moment als inhoudelijk medewerkster op de
studiedienst, waar ze de thema's onderwijs, cultuur en welzijn opvolgt.
Elisabeth is 33 jaar en staat, samen met het Gents gemeenteraadslid Elke Decruynaere (3de plaats ? 28 jaar) voor de vernieuwing en de verjonging waar de partij aan werkt.

Vera Dua duwt de lijst, Björn Rzoska uit Lokeren en Kathleen Pisman
uit Evergem zijn respectievelijk eerste en tweede opvolger.

"Ik ben heel blij met de steun die de modellijst kreeg van de leden",
zegt Elisabeth Meuleman. "Het betekent dat deze ploeg, die een goede
mix is van ervaring en verjonging, een breed draagvlak heeft binnen de
partij. Dit is een team, één ploeg, die klaar is en er zin in heeft, en
keihard campagne zal voeren voor een mooi verkiezingsresultaat."

"Ik vind het belangrijk dat onze regio de tweede plaats toegewezen
kreeg op deze Oost-Vlaamse Groen!lijst", voegt Meuleman toe.
"Zuid-Oost-Vlaanderen is een regio waar het nog mooi en rustig wonen
is. Maar als het van deze Vlaamse regering afhangt moet de streek een
logistieke draaischijf worden. De huidige machthebbers willen er meer
wegen, meer industrieterreinen met opslagbedrijven en ze willen de
regio afgraven voor zand, leem en klei, met een complete ravage voor
het landschap en veel hinder voor de mensen als gevolg. Ze zien onze
streek zo'n beetje als een nog te ontginnen goudmijn."

"Met Groen! willen wij een andere economie, een andere ontwikkeling. Je
kan echt wel groene jobs creëren in deze streek, bijvoorbeeld door oude
woningen te isoleren en te renoveren. Of door te investeren in groene
energie of in ecologisch verantwoord toerisme. Wij willen ook een veel
doordachtere ruimtelijke ordening en we verzetten ons tegen het
plunderen van deze streek voor zijn grondstoffen, zoals de leem en de
klei bedoeld voor export."

De levendige en actieve Groen! groep in Oudenaarde is alvast zeer
tevreden met de keuze voor Elisabeth op de tweede plaats en engageert
zich om, samen met de andere groepen in de regio, Groen! sterker op de
kaart te zetten in Zuid-Oost-Vlaanderen.

Contact voor de pers:
Elisabeth Meuleman: 0473 41 61 47