In onze muil geen zwerfvuil!

17 Februari 2017

In onze muil geen zwerfvuil!

Met een opmerkelijke actie voerden enkele landbouwers aangesloten bij het en actie tegen zwerfvuil. "We zijn het echt grondig beu", getuigen landbouwer Eric Botteldoorn en zijn vrouw Annita. "Bermen, weides en akkers liggen steeds weer vol met zwerfvuil. Blikjes, PET-flessen, glas, kattebakvulling en zelfs slachtafval? Het is een smet op ons landschap en het vervuilt het milieu, maar voor ons landbouwers is dat ook een economisch probleem. Het afval komt in de voedselketen van onze dieren terecht. Stukjes afval perforeren de maagwand of veroorzaken een bloedvergiftiging. Jaarlijks sterven in Vlaanderen honderden melkkoeien en andere landbouwdieren door zwerfvuil." Samen met Groen Oudenaarde dringen zij aan op een

Algemeen Boerensyndicaat (ABS)Groen Oudenaardezwerfvuilactieplan.

"Wij trekken hier met de landbouwers duidelijk aan één zeel", zegt Groen-gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger Elisabeth Meuleman. "Het kan niet zijn dat landbouwers economische schade lijden door het onverantwoordelijk en asociaal gedrag van mensen die nog steeds denken dat blikjes of ander vuilnis zomaar op de grond kunnen worden gegooid. Om van het dierenleed en de langdurige vervuiling van milieu en bodem nog maar te zwijgen."

Groen vraagt dat het stadsbestuur van zwerfvuil een prioriteit maakt. "Met het voorjaar en de vele toertochten, wielerevenementen en rally's in het verschiet zal de problematiek wellicht alleen maar toenemen", voorspelt Meuleman. "We hebben daarom een zwerfvuilactieplan opgemaakt dat we volgende week ter stemming op de gemeenteraad zullen voorleggen. We vragen in het plan dat de stad een affichecampagne lanceert 'In onze muil geen zwerfvuil' om mensen bewust te maken van de gevolgen van zwerfvuil voor landbouwdieren. Andere gemeentes hebben dit Oudenaarde al voorgedaan. We willen ook dat de stad werkt met straatvrijwilligers die hun straat of buurt proper houden in ruil voor logistieke ondersteuning en een kleine vergoeding. Bij evenementen moet de stad duidelijk afspraken met organisatoren en repressief optreden door bijvoorbeeld een waarborg in te houden als na een evenement de omgeving vuil wordt achtergelaten. Een mobiele camera kan overtreders vatten en zorgt voor een ontradend effect. En ook op vlak van sensibilisering, bijvoorbeeld via de scholen, kunnen nog stappen vooruit worden gezet."

Daarnaast wil Meuleman ook dat de gemeenteraad via een brief ondertekend door de voltallig gemeenteraad, over de partijgrenzen heen, een signaal aan minister Schauvliege (CD&V) geeft om dringend statiegeld op blikjes en PET-flessen in te voeren. Groen zal daar in het parlement alvast een voorstel voor indienen.

"Onze actie vandaag heeft een zeer groot draagvlak", besluiten Botteldoorn en Meuleman in koor. "Zwerfvuil is een doorn in het oog van zoveel mensen. Het stadsbestuur kan gerust een tandje bij steken op vlak van preventie én handhaving. We hopen dat onze stem zal worden gehoord."

Meer info: Elisabeth Meuleman, 0473 41 61 47, [email protected]

 

Gemeenteraad 20 februari 2017: voorstel van raadslid Elisabeth Meuleman (Groen) voor de uitwerking van een zwerfvuilactieplan (zie ook www.groenoudenaarde.be/dossier/gemeenteraad)

De problematiek van het zwerfvuil is voor vele bewoners, zeker in onze landelijke deelgemeenten, een doorn in het oog. Met het voorjaar in het verschiet en de vele toertochten, wielerevenementen, rally's,... bestaat de kans dat de zwerfvuilproblematiek nog toeneemt. Zwerfvuil is niet alleen erg onaangenaam en een smet op het mooie landschap, voor de boeren is het een reëel en economisch probleem. Het afval komt in de voedselketen van landbouwdieren terecht. Op die manier raakt de maagwand ontstoken of geperforeerd of worden ze dodelijk ziek door bloedvergiftiging. Jaarlijks sterven in Vlaanderen op die manier honderden koeien en lijden landbouwers heel wat schade.

Groen Oudenaarde vraagt daarom aan het stadsbestuur om een zwerfvuilactieplan op te maken.

Voorstel

De gemeenteraad van Oudenaarde gelast het stadsbestuur met de opmaak van een zwerfvuilactieplan. Het plan kan alvast volgende elementen bevatten:

  • Een affichecampagne. Op strategische plaatsen wordt tijdens het voorjaar een affichecampagne gelanceerd: "In mijn muil geen zwerfvuil". Ter inspiratie: een gelijkaardige campagne werd uitgewerkt in Merchtem, door het gemeentebestuur i.s.m. de landbouwraad - zie www.hln.be/regio/nieuws-uit-merchtem/boeren-willen-geen-zwerfvuil-meer-in-weides-a2068182.
  • Een aanbod voor scholen om kinderen en jongeren te sensibiliseren. Landbouwers kunnen bijvoorbeeld komen getuigen, beeldmateriaal met de gevolgen voor het vee kan ter beschikking worden gesteld. Milieuraad/milieudienst kunnen dit verder uitwerken.
  • Bij evenementen zoals wielerwedstrijden, rally's, etc. wordt telkens een reglement opgesteld  waarbij de organisator duidelijk verantwoordelijk wordt gesteld voor het opruimen van alle achtergelaten afval. Er wordt systematisch gecontroleerd en er wordt repressief opgetreden door het effectief inhouden van de borgsom waar nodig.
  • Het stadsbestuur werkt een project straatvrijwilligers uit. Straatvrijwilligers zetten zich in voor de netheid van hun straat en verzamelen regelmatig zwerfvuil in daartoe bestemde zakken. Het stadsbestuur zorgt voor ophaling van die zakken op daartoe afgesproken plaatsen.  De stad voorziet straatvrijwilligers in materiaallogistieke ondersteuning (vuilniszakken, borstel en vuilnisblik, handschoenen, T-shirt met logo, prikker,...) Een gepaste verloning (al dan niet in natura of via een vrijwilligersvergoeding) wordt uitgewerkt. Dit project kan uitgewerkt worden naast het bestaand project "Adopteer een berm" voor verenigingen.
  • Er wordt een mobiele camera aangekocht die kan ingezet worden op zwerfvuilgevoelige plekken. Hier wordt grote ruchtbaarheid aan gegeven. Overtreders die worden gevat worden beboet. In andere gemeenten werd aangetoond dat dit zeer ontradend werkt. In Oudenaarde heerst nog steeds een gevoel van straffeloosheid i.v.m. zwerfvuilovertredingen.
  • Naar het voorbeeld van het project van de provincie West-Vlaanderen "Proper West-Vlaanderen", wordt een "handhavingsweek" georganiseerd. In die week worden mensen uit de politiezone ingezet om een week lang intensief te controleren en sanctioneren. Voor minderjarigen wordt een passend programma uitgewerkt. Goed gedrag wordt beloond. Voor meer informatie zie www.indevuilbak.be.
  • De stad schrijft zich in voor het coachingstraject voor gemeentes en intercommunales dat door "In de vuilbak" wordt georganiseerd. (In de vuilbak is het Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en is een samenwerking van de OVAM, Fost Plus en de lokale overheid.)
  • De stad zorgt er voor dat bij het ruimen van grachten geen geruimde specie met zwerfvuil wordt achtergelaten op de aanpalende bermen.
  • Het stadsbestuur dringt er via een motie op aan bij minister Schauvliege (CD&V) dat statiegeld op blik en PET-verpakkigen wordt ingevoerd.

 

Bekijk ook eens de reportage op regionale tv-zender AVS: www.avs.be/avsnews/groen-oudenaarde-boeren-lijden-economische-schade-door-zwerfvuil