17 dec 2012

GR van 17 december 2012 - agenda

Secretarie. I.Vl.A. Aanstellen van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering op 27 december 2012.1.

2. Verslag aan de gemeenteraad aangaande de interne controle bij de stad.

3. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met de stad Geraardsbergen inzake de ter beschikkingstelling van een bemiddelaar voor gemeentelijke administratieve sancties.

Bestuur Infrastructuur RO.

4. Ruimtelijk uitvoeringsplan ( RUP ) Leupegem 2. Gedeeltelijke herziening nr. 2 van het BPA. Definitieve aanvaarding.

5. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende parkeerplaats mindervalide Prins Leopoldstraat, Fonteinplein en Akkerstraat, blauwe zone Lindestraat, opheffen parkeerplaats mindervalide Bergstraat, verbod zwaar vervoer Bruullos, wijzigen voorrangsregeling Leebeekstraat - Oliehoekstraat.

6. Aanstelling Sven De Roose en Mehdi Radaj voor het vaststellen van inbreuken conform artikel 119bis § 6 tweede lis van de nieuwe gemeentewet.

7. Aanvraag principieel akkoord woonuitbreidingsgebied (WUG) Molenstraat.

8. Ruimtelijk uitvoeringsplan ( RUP ) zonevreemde bedrijven. Definitieve aanvaarding. Regie Grondbeleid.

9. Goedkeuren voorlopige kredieten voor 2013.

Bestuur Infrastructuur Administratie.

10. Buitengewoon onderhoud aan onbevaarbare waterlopen - 1ste dienstjaar 2012 - diverse locaties - bestek nr. W19132011. Bekrachtigen van de collegebeslissing dd. 26 november 2012 houdende toewijs.

11. Liedtspark - herstel Ravelijn (restant Vaubanversterking) fase 1 - bestek nr. W14182012. Goedkeuren eindafrekening.

Bestuur Burgerzaken. KMO-Beleid.

12. Politieverordening betreffende de vestiging, de uitbating en de openingsuren van nachtwinkels.

Bestuur Financiële Zaken. Ontvangerij.

13. Belasting op nachtwinkels.

14. Retributie voor het aanleggen van opritten op openbaar domein.

Kunstonderwijs Tekenacademie.

15. Opheffing van huidig schoolreglement. Nieuw schoolreglement.

Bestuur Burgerzaken. Bevolking.

16. Straatnaam voor binnenplein De Ham-Smallendam: Apostolinnenplein. Definitieve beslissing.

Secretarie.

17. Notulen van de gemeenteraadszitting van 26 november 2012. Goedkeuring.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren