Oudenaardse Ruben Verstraeten aangeduid als lijsttrekker voor de provincie voor Groen

26 April 2024

Oudenaardse Ruben Verstraeten aangeduid als lijsttrekker voor de provincie voor Groen

'Nadenken over ruimte voor landbouw, ondernemen, wonen en natuur kan je niet alleen van aan de tekentafel maar moet in dialoog. Communicatie, botten in de modder en draagvlak zoeken door te praten met landbouwers, ondernemers, Natuurpunt..Ik ben een bruggenbouwer en die rol wil ik ook spelen.'

Op een algemene ledenvergadering in Gent werd gisteren Ruben Verstraeten uit Oudenaarde tot lijsttrekker voor het arrondissement Aalst-Oudenaarde voor de provincieraadsverkiezingen in oktober verkozen. Verstraeten is ingenieur-architect en stedenbouwkundige. ‘De bevoegdheden van de provincie liggen mij na aan het hart: ruimtelijke ordening, natuur en klimaat. Er is dringend nood aan een gedragen visie over het ruimtegebruik in onze provincie. Ik wil daar werk van maken.’

‘Het provinciale niveau is minder bekend, maar heeft belangrijke bevoegdheden. Nadenken over ruimte voor landbouw, ondernemen, wonen en natuur kan je niet alleen van aan de tekentafel maar moet in dialoog. Communicatie, botten in de modder en draagvlak zoeken door te praten met landbouwers, ondernemers, Natuurpunt..Ik ben een bruggenbouwer en die rol wil ik ook spelen.’

Jessyca Van Herreweghe, 34 jaar, gegradueerde orthopedagogie, en ook uit Oudenaarde staat op plaats vier. ‘Voor mij is het provinciaal onderwijs een belangrijk thema. De provincie heeft een aantal uitstekende scholen en ook nog buitengewoon onderwijs. Onder andere de lange rijtijden op de bus voor kinderen uit het Buitengewoon Onderwijs zijn een concreet dossier waar ik mij wil om bekommeren.’

Minister Petra De Sutter zet haar schouders onder de lijst en geeft haar volle steun aan beide Oudenaardse kandidaten.