04 jul 2013

GR van 24 juni 2013 - agenda

Secretarie. Samenstelling Managementteam.1.

2. Jaarverslag 2012. Goedkeuring.

3. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw. Voordracht van een kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur. Bekrachtigen van de collegebeslissing dd. 27 mei 2013.

4. Algemeen politiereglement voor de gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen. Aanpassing.

5. Gemeentelijke administratieve sancties. Bijkomende aanstelling sanctionerend ambtenaar provincie.

Bestuur Burgerzaken. KMO-Beleid.

6. Goedkeuren streekpact 2013-2018 Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen.

Bestuur Infrastructuur Mobiliteit.

7. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende; het invoeren van betalend parkeren op de Louise Mariekaai; het invoeren van blauwe zone in de Baarstraat, Bourgondiëstraat en Pamelekerkplein; het afschaffen van een parkeerplaats voorbehouden voor gehandicapten t.h.v. de N. De Tièrestraat 185, het voorzien van een parkeerplaats voorbehouden voor gehandicapten t.h.v. de IJzerstraat 12 en t.h.v. de Baarstraat 53; parkeerrregulering voor de Boerenmarkt, schoolomgeving Ronseweg.

Regie Grondbeleid.

8. Dading zaak Eeckhaut/stad Oudenaarde.

9. Bedrijfsrekening 2012 en staat van ontvangsten en uitgaven 2012. Goedkeuring.

Bestuur Personeel.

10. Dagelijks personeelsbeheer. Vaststelling begrip.

Stedelijke Bibliotheek.

11. Stedelijke Openbare Bibliotheek-Gemeenschapscentrum De Woeker. Samenstelling beheersorgaan.

Bestuur Infrastructuur Administratie.

12. Leveren en plaatsen van een sokkel - beeld Adriaan Brouwer - locatie Kruisstraat - bestek nr. W21472013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

13. Diverse gebouwen: vernieuwen buitenschrijnwerk. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

14. Privé-verkaveling Den Haezel fase I - uitbreiding (fase III) - locatie Esdoornstraat. Goedkeuren van de akte gratis grondafstand wegenisinfrastructuur.

15. Scheldeboorden/kop: wegeniswerken De Ham (deel 3bis) - bestek nr. W21302013. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en raming.

16. Heraanleg 3 straten in cementebeton - bestek nr. W21262013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

17. Weg- en rioleringswerken Tivolistraat: fase 2. Bestek nr. W21442013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

18. Eligiuskerk te Eine. Restauratie van de crypte - vooronderzoek. Gunstig adviseren van de beslissing van de kerkfabriek st.-Eligius Eine dd. 22 april 2013 houdende goedkeuring van het bestek, raming en wijze van gunnen.

19. Openbare verkoop van uit dienst genomen materialen/voertuigen - dienstjaar 2013. Vaststellen van de voorwaarden.

20. Groot onderhoud buurtwegen (3 j.) 1ste dienstjaar 2013 - diverse locaties - bestek nr. W20782013. Bekrachtigen van de collegebeslissing dd. 21.05.2013 houdende toewijs.

21. Onderhandse verkoop van een perceel grond hoek Robert De Preesterstraat-Hamstraat aan Delanghe-Van Renterghem. Bekrachtigen van het definitief verkoopbedrag.

22. Gedeeltelijk verplaatsen van de voetweg zonder nummer te Nederename gelegen tussen de Robert De Preesterstraat en de Nederenamestraat. Definitieve beslissing.

23. Gedeeltelijk verplaatsen van buurtweg nr. 181 te Oudenaarde-Mater. Princiepsbeslissing.

24. Grondaankopen verbindingsweg OC Nederename - oude Scheldearm - locatie Oudstrijdersstraat. Goedkeuring tabel en plan grondinnemingen.

Bestuur Infrastructuur RO.

25. Ruimtelijke Ordening. - Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening ( GECORO ) 2013 - 2018. Nominatieve voordracht van de leden.

Bestuur Financiële Zaken. Ontvangerij.

26. Erediensten. Kerkfabriek st.-Martinus Oudenaarde (Mater). Gewijzigd meerjarenplan 2008-2013.

27. Erediensten. Kerkfabriek st.-Pietersbanden Bevere. Budgetwijziging nr. 1, boekjaar 2013.

28. Erediensten. Kerkfabriek st.-Martinus Oudenaarde (Mater). Budgetwijziging nr. 1 boekjaar 2013.

Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop.

29. Leveren en plaatsen van 2 schutterstorens met kooi ten behoeve van de Sportdienst - locatie Spei - bestek nr. L21462013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

30. Leveren van een straatafvalzuiger ten behoeve van het Bestuur Infrastructuur Uitvoering Netheid & Hygiëne - locatie Paalstraat 9 - bestek nr. L21502013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

31. Leveren van een zitmaaier ten behoeve van het Bestuur Infrastructuur Uitvoering Groendienst - locatie Paalstraat 9 - bestek nr. L21512013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

32. Leveren van 5 droogduikpakken en 2 communicatiesets ten behoeve van het zonaal duikteam brandweer - locatie Bedrijvenpark Coupure 21 - bestek nr. L21522013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

33. Leveren van 2 aanhangwagens ten behoeve van het Bestuur Infrastructuur uitvoering Groendienst - locatie Paalstraat 9 - bestek nr. L21532013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

34. Leveren van machines ten behoeve van de groendienst - locatie Paalstraat 9 - bestek nr. L21542013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Bestuur Financiële Zaken. Ontvangerij.

35. Vaststelling van de jaarrekening en de begrotingsrekening van 2012 met toelichtingen.

36. Auroraziekenhuis av. Budgetwijziging 2013. Kennisname.

37. Auroraziekenhuis av. Jaarrekening 2012. Kennisname.

38. OCMW. Budgetwijziging 2013. Goedkeuring.

39. Budgetwijziging stad 2013 nr. 2 en 3, gewone en buitengewone dienst. Goedkeuring.

40. Financiële rapportering juni 2012-maart 2013 in uitvoering van artikel 165 en 166 van het gemeentedecreet. Visumrapportering 2de semester 2012 en 1ste semester 2013. Kennisgeving.

Bestuur Sociale Zaken.

41. Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen.

42. Goedkeuring resolutie Oudenaarde Fairtradegemeente.

Secretarie.

43. Notulen gemeenteraadszitting van 27 mei 2013. Goedkeuring.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren