01 jun 2013

GR van 27 mei 2013 - agenda

Secretarie. Toerisme Vlaamse Ardennen vzw. Voordracht van een kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur. Bekrachtigen van de collegebeslissing dd. 6 mei 2013.1.

2. Aanstelling Jean Landrie als waarnemend secretaris. Bekrachtiging van de collegebeslissing dd. 13 mei 2013.

3. Gaselwest. Goedkeuren agenda algemene vergadering en tevens jaarvergadering op 21 juni 2013.

4. Intercommunale Westlede. Aanstellen van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger en goedkeuring van de agenda voor de algemene vergadering op 18 juni 2013.

5. IMWV. Aanstelling van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 26 juni 2013 en goedkeuring van de agenda.

6. Figga. Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering op 21 juni 2013 en goedkeuring agenda.

7. ISWA cvba. Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger, goedkeuring agenda jaarvergadering op 12 juli 2013 en aanduiden van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur.

8. TMVW. Aanduiden van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering ter vervanging van de heer Lieven Cnudde wegens onverenigbaarheid.

9. I.Vl.A. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering op 26 juni 2013 en aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.

10. SOLVA. Goedkeuren agenda algemene vergadering op 25 juni 2013 en aanstellen van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.

Bestuur Burgerzaken. KMO-Beleid.

11. Statuten middenstandsraad. Goedkeuring.

Bestuur Infrastructuur Mobiliteit

12. Gemeentelijk aanvullend reglement betreffende parkeerplaats voorbehouden voor gehandicapten t.h.v. Markt 28, t.h.v. Molenkouter 5 en t.h.v. Baarstraat 14; 8 parkeerplaatsen voorbehouden voor politievoertuigen; betalend parkeren op de Louise Mariekaai; blauwe zone in de Baarstraat, Bourgondiëstraat en Pamelekerkplein; een uitzondering voor De Lijn betreffende het verbod tot rechts afslaan voor verkeer +5,5 T in de Nestor De Tièrestraat; snelheidsbeperking van 70 km/u op de Katteberg en Holleweg

Bestuur Sport.

13. Tennisclub Oudenaarde vzw. Toekennen van 2de deel subsidie 2012.

Regie Grondbeleid.

14. Toelating tot vervreemding van een deel van het onroerend goed gelegen Ambachtstraat 6, kadastraal bekend onder 2de Afdeling Sectie A nr. 521 f.

Stedelijke Bibliotheek.

15. Aanduiden van een effectieve en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in het beheerscomité van de Interlokale Vereniging voor Bibliotheken Vlaamse Ardennen.

16. Interlokale Vereniging Bibliotheken Vlaamse Ardennen. Goedkeuring jaarrekening 2012 en begroting 2013.

Bestuur Infrastructuur Administratie.

17. Bijgebouw Archief - vernieuwen dak - locatie Maagdendale - bestek nr. W21362013. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.

Bestuur Financiële Zaken. Ontvangerij.

18. Erediensten. Kerkfabriek st.-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere). Rekening 2012.

19. Erediensten. Kerkfabriek st.-Hilarius Oudenaarde (Mullem). Rekening boekjaar 2012.

20. Erediensten. Kerkfabriek st.-Amandus Oudenaarde (Leupegem). Rekening boekjaar 2012.

21. Erediensten. Kerkfabriek st.-Martinus Oudenaarde (Melden). Rekening boekjaar 2012.

22. Erediensten. Kerkfabriek st.-Vedastus Oudenaarde (Nederename). Rekening boekjaar 2012.

23. Erediensten. Kerkfabriek st.-Eligius Oudenaarde (Eine). Rekening boekjaar 2012.

24. Erediensten. Kerkfabriek st.-Martinus Oudenaarde (Welden). Rekening boekjaar 2013.

25. Erediensten. Kerkfabriek O.-L.-V. Geboorte Oudenaarde (Pamele). Rekening boekjaar 2012.

26. Erediensten. Kerkfabriek st.-Martinus Oudenaarde (Volkegem). Rekening boekjaar 2012.

27. Erediensten. Kerkfabriek st.-Jozef Oudenaarde. Jaarrekening boekjaar 2012.

28. Erediensten. Kerkfabriek st.-Martinus Oudenaarde (Mater). Rekening boekjaar 2012.

29. Erediensten. Kerkfabriek st.-Martinus Oudenaarde (Edelare). Rekening boekjaar 2012.

30. Erediensten. Kerkfabriek st.-Laurentius Oudenaarde (Ename). Rekening boekjaar 2012.

31. Erediensten. Kerkfabriek st.-Amandus Oudenaarde (Heurne). Rekening boekjaar 2012.

32. Erediensten. Kerkfabriek st.-Walburga Oudenaarde. Rekening boekjaar 2012.

Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop

33. Leveren en indienststellen van IBA's - diverse locaties - bestek nr. L15422010. Dienstjaar 2013. Goedkeuring van de raming en gunningswijze.

34. Leveren van een duikerswagen ten behoeve van de brandweer - locatie Bedrijventerrein De Coupure 21 - bestek nr. L21372013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Bestuur Financiële Zaken. Ontvangerij.

35. Afschrift van het besluit tot goedkeuring van de begrotingsrekening en de jaarrekening 2011. Kennisgeving.

36. OCMW. Budget 2013. Kennisname.

37. Retributie voor overnachtingen in Jeugdcentrum Jotie.

38. Retributie voor het ontlenen van materiaal van de stedelijke Jeugddienst.

39. Kennisname overeenkomst nr. 13/41 betreffende de machtiging van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid van 5 april 2011 aan de stad Oudenaarde om de mededeling te verkrijgen van de lijst van personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging die op 01/01/2013 voorkeurtarieven genieten bij het RIZIV, HKVZ of DOSZ.

Bestuur Sociale Zaken

40. Toelage noodhulp Syrië 12-12.

41. Aanvaarding schenking van 5 000 euro en verdeling naar goede doelen.

Secretarie

42. Notulen gemeenteraadszitting van 29 april 2013. Goedkeuring.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren