05 okt 2010

Groen verlaat gemeenteraadszitting

Persmededeling dinsdag 28 september 2010 Groen verlaat gemeenteraadszitting omwille van houding stadsbestuur in leemdossier Op 23 juli 2010, in volle verlofperiode, stelde de Vlaamse Regering het Bijzonder Oppervlaktedelfstoffenplan Vlaamse Leemstreek definitief vast. In Volkegem en Mater wordt tussen de Holle Weg, de Karel Martelstraat en de Ruitersstraat 9,78 ha aangeduid als ontginningsgebied.

Groen Oudenaarde blijft zich verzetten tegen deze plannen van de Vlaams Regering. "Bijna 10 hectaren blijft een ongelooflijk groot gebied," stelt Groen-gemeenteraadslid Elisabeth Meuleman, "Deze krater van 20 voetbalvelden langs de geklasseerde Holle Weg betekent de onherstelbare verminking van onze kouters. De leemontginning zelf en het transport zal ook voor de nodige hinder zorgen terwijl ze allerminst een positieve invloed zal hebben op de werkgelegenheid."

Groen legde gisterenavond in de gemeenteraad een motie voor die als krachtig signaal overgemaakt kon worden aan de Vlaamse Regering. Maar de meerderheidspartijen (Open VLD en CD&V) steunden de motie niet. Zij gaven er integendeel alle schijn van het definitief vastgelegde delfstoffenplan en de aangeduide ontginningszone te aanvaarden.

Op de gemeenteraad van gisterenavond, de eerste nadat de Vlaamse Regering het oppervlaktedelfstoffenplan definitief had vastgesteld, legde Elisabeth Meuleman een motie ter stemming voor. "We moeten met de voltallige gemeenteraad een krachtig signaal geven aan de Vlaamse regering", zegt Meuleman. "De regering moet effectief werk maakt van een duurzaam delfstoffenbeleid dat zij zegt zelf voor te staan. Ze moet het gebruik van eindige grondstoffen, die onze schaarse open ruimte en waardevolle kouters aantast, beperken en op zoek gaan naar alternatieven voor het gebruik van leem. De regering stelt dit als doelstelling voorop in haar milieubeleidsplan en in het oppervlaktedelfstoffendecreet. Dit staat echter haaks op de aanduiding van een grote oppervlakte aan leemontginningsgebieden in het leemplan. We moeten als gemeenteraad duidelijk stellen dat dit voor de stad Oudenaarde onaanvaardbaar is."

"Alvorens er kan ontgonnen worden, moeten er inderdaad nog een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) en allerlei vergunningsaanvragen opgemaakt worden", begon Elisabeth Meuleman haar uiteenzetting gisterenavond, "Naar aanleiding daarvan komt er telkens opnieuw een openbaar onderzoek. Maar als we op het moment van die openbare onderzoeken een poot willen hebben om op te staan in de fase dat een definitief en bindend gewestplan wordt vastgelegd en als we kans willen maken dat rekening zal gehouden worden met onze bezwaren, is het heel belangrijk dat we ook nú op de definitieve vaststelling van de Vlaamse Regering reageren. De gemeentebesturen van Huldenberg en Asse hebben al unaniem een motie ondertekend, natuurverenigingen en andere organisaties in o.a. Geraardsbergen en Ninove zullen verzet aantekenen tegen de definitieve vaststelling van het leemplan en trekken zelfs naar de Raad Van State. Als wij ons nu in Oudenaarde niet verzetten zullen we in de verdere procedure veel zwakker staan dan alle anderen."

Burgemeester De Meulemeester (VLD) verwierp de motie. Volgens de burgemeester heeft de stad al heel wat inspanningen gedaan. Hij toonde zich ook tevreden dat de te ontginnen oppervlakte nog slechts 9,78 ha betrof. Ook fractieleider voor de Open VLD én inwoner van Mater, John Adam, en CD&V-fractieleidster Cindy Fransen beaamden dit en verwierpen de motie. Marc Ottevaere (Samen) en zijn fractie steunden de motie wel. De bevoegde schepen Eeckhout (CD&V) repte met geen woord.

"Het Oudenaardse stadsbestuur, dat altijd beweerd heeft de acties en standpunten van HOKI te steunen, toont zich tevreden met de beslissing van de Vlaamse Regering," zegt Elisabeth Meuleman, "De leemontginning komt de (lokale) tewerkstelling nochtans niet ten goede. Leem dient als additief om de emissienorm voor CO2 te halen of als pigment. Er zal door de ontginning dan ook wellicht geen enkele extra Oudenaardist lokaal te werk gesteld kunnen worden. Bovendien staat nergens in het plan dat de leem voor lokaal gebruik zou zijn, integendeel. Meer dan twee derde van alle leem zal over een afstand van meer dan 100 km vervoerd worden. We weten ook dat er voor Vande Moortel in het gebied waar momenteel ontgonnen wordt, nog voor vele decennia - schepen Eeckhaut maakte een paar jaar teurg gewag van een voorraad van minstens 60 jaren - voldoende leem is. Groen vindt het dan ook onbegrijpelijk dat het stadsbestuur zich niet wil blijven verzetten tegen deze leemplannen."

"Maar liefst 750 mensen kwamen drie jaar geleden op straat. Het protest tegen een verminking van onze kouters met alle mogelijke hinder tot gevolg was massaal. De burgemeester verwaarloost de stem van al die mensen en schendt hun vertrouwen. Hij speelt politieke spelletjes op de kap van de bevolking. Ik kon dit echt niet aanvaarden en verliet uit protest de raadszitting", besluit Meuleman.

Hieronder vindt u de motie zoals zij op de gemeenteraadszitting van 27 september 2001 werd voorgelegd.

Meer info: Elisabeth Meuleman - gemeenteraadslid Groen Oudenaarde - tel. 0473 41 61 47

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren