26 apr 2013

GR van 29 april 2013 - agenda

Secretarie. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de Raad van Advies PISAD (Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor Aanpak van Drugmisbruik).1.

2. Goedkeuring van de statutenwijziging van IMWV.

3. TMVW. Voordracht van een kandidaat-commissaris, vertegenwoordiger van de activiteit Distributie in het College van Commissarissen van de TMVW.

4. TMVW. Voordracht van een kandidaat-commissaris, vertegenwoordiger van de activiteit Toevoer in het College van Commissarissen van de TMVW.

5. TMVW. Voordracht van een kandidaat-bestuurder, vertegenwoordiger van de Toevoervennoten in de Raad van Bestuur van de TMVW.

Bestuur Infrastructuur Mobiliteit.

6. Oprichting van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) in navolging van het besluit van de Vlaamse regering dd. 25/01/2013 aangaande het nieuwe mobiliteitsdecreet.

7. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende tweerichtingsverkeer voor fietsers in de Donkstraat.

Bestuur Sport.

8. Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen (BSD Vlaamse Ardennen).

Regie Grondbeleid.

9. Toelating tot doorverkoop onroerend goed gelegen Berchemweg van de familie Debruyne aan de heer Koen Debruyne en vennootschap bvba Debruyne Foodtec, kadastraal bekend onder 12de afdeling, sectie A, nrs. 1484 f2 ex, 1482 a ex en 1482 c ex.

10. Uitoefenen recht van wederinkoop van een perceel ambachtelijke grond gelegen Ambachtsstraat, kadastraal bekend onder 2de afdeling, sectie A, nr. 526 d jegens nv Saveyn Alluyn, bvba Iurevin en bvba Moax. Goedkeuren verkoopsvoorwaarden en verkoopsprocedure.

Bestuur Personeel.

11. Dagelijks personeelsbeheer. Vaststelling begrip.

Bestuur Cultuur.

12. Heraanstelling stedelijke culturele raad. Goedkeuring statuten en ledenlijst algemene vergadering.

Bestuur Infrastructuur Administratie.

13. Walburgakerk. Toren. Onderhoudsschilderwerken balustrade. Bestek W21122013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

14. Walburgakerk. Toren. Herstel plankenvloer. Bestek W21132013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

15. Vleeshuis. Stedelijke bibliotheek. Vervangen en herstellen afleiders koper. Markt 35. Bestek W21052013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

16. Ontmoetingscentrum Ten Berge (OC). Vernieuwen centrale verwarming.Volkegemberg 9. Bestek W21212013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

17. Collector Mullem - Vaddenhoek. Gecombineerd dossier nv Aquafin. Aanleg PS + PL. Aanleg gescheiden rioolstelsel project O212103. Deel buiten AQF. Aansluiten cluster 120-416-486-556-571 en 623. Goedkeuring van het aangepast voorontwerp.

18. Aanleg fietspad (LAF) langs spoorlijn N86 tussen Kouterstraat (Zingem) en de Heirweg - Axelwalle (Oudenaarde). Dossier LAF 2012-021. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Oost-Vlaanderen, de stad Oudenaarde en de gemeente Zingem.

19. Gedeeltelijk verplaatsen van voetweg zonder nummer te Nederename tussen Robert De Preesterstraat en Nederenamestraat. Princiepsbeslissing.

20. Ontsluitingsweg Meersbloem. Bestek nr. W16992010. Goedkeuring eindafrekening.

21. VMSW- SHM Vlaamse Ardennen. Private verkaveling Rekkemstraat - Winkelstraat. Art. 80 HVCode aanleg publieke ruimte. W145035.504.002. Goedkeuren van het aangepaste weg- en rioleringstracé.

22. Private verkaveling MT-Projects. Kortrijkstraat, 8ste afdeling, sectie A, nrs. 416E, 415 A2, 415 D2. Goedkeuren van het weg- en rioleringstracé.

23. Private verkaveling Danneels. Kortrijkstraat. Bestek 8ste afdeling, sectie B, nrs. 336V, 366W, 366X (deel). Goedkeuren van het weg- en rioleringstracé.

Bestuur Financiële Zaken. Ontvangerij.

24. Erediensten. Kerkfabriek St.-Amandus Wortegem-Petegem (Ooike). Budget boekjaar 2013. Aandeel stad in de exploitatietoelage.

Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop. 

25. Aankoop dug-outs, voetbalgoals, regenhoes en spike-overtrek hoogsprongstand ten behoeve van de Sportdienst. Prins Leopoldstraat 91. Bestek nr. L21282013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

26. Leveren, plaatsen en indienststellen spots PC (Plano Convex) ten behoeve van De Woeker, Woeker 7. Bestek nr. L21302013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Bestuur Financiële Zaken. Ontvangerij.

27. Goedkeuring van de lijst van de overschreden kredieten op het budgetjaar 2012.

28. Budget 2012. Lijst interne kredietverschuivingen 2012/5-6-7-8-9-10-11-12-13-14. Aktename.

29. Retributie voor het vissen in de vijvers van de stad.

30. Retributie voor het bezoek aan het stadhuis en Huis de Lalaing.

31. Aangelegenheden van dagelijks bestuur en visum.

32. Beleids- en beheerscyclus. Vaststelling beleidsdomeinen, velden en items. 

Secretarie.

33. Notulen gemeenteraad 25 maart 2013. Goedkeuring.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren