07 apr 2013

GR van 2 januari 2013 - agenda

Kennisname van de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen. 1. Kennisname van de benoeming en eedaflegging van de burgemeester.

2.

3. Kennisname brief afstand van mandaat van mevrouw Leen Van Heddegem en de heer Wim Dhont.

4. Installatie van de gemeenteraadsleden, eedaflegging en aanstelling.

5. Vaststelling van de rangorde van de raadsleden.

6. Vaststelling van de fracties.

7. Aanstelling van de voorzitter van de gemeenteraad.

8. Verkiezing van de schepenen na een gezamelijke voordrachtsakte. Eedaflegging.

9. Verkiezing van de OCMW-raadsleden.

10. Verkiezing van de politieraadsleden.

11. Ambtshalve aanstelling van de stadsontvanger als financieel beheerder.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.