20 apr 2014

GR van 31 maart 2014 - agenda

Secretarie. Ontslag van raadslid Marleen Derveeuw. Kennisname.1.

2. Onderzoek van de geloofsbrieven van het opvolgend raadslid in vervanging van mevrouw Marleen Derveeuw, ontslaggever.

3. Aanstelling van mevrouw Marleen Vansteenbrugge tot gemeenteraadslid ter vervanging van mevrouw Marleen Derveeuw, ontslaggevend raadslid en eedaflegging.

4. Vaststelling van de tabel met aanduiding van de rangorde van de gemeenteraadsleden overeenkomstig artikel 50 § 2 van het gemeentedecreet. Aanpassing.

5. Raadscommissies. Aanpassing samenstelling wegens vervanging van ontslagnemend raadslid Marleen Derveeuw.

6. Ontslag van mevrouw Marleen Derveeuw als lid van de Politieraad. Kennisname.

7. Aanstelling van een politieraadslid in vervanging van mevrouw Marleen Derveeuw, ontslaggever.

Bestuur Infrastructuur Mobiliteit.

8. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende; de afschaffing van het beurtelings parkeren in Tussenmuren.

Bestuur Jeugd, Gezin, Kinderopvang.

9. Jeugd. Reglementen ter ondersteuning van het jeugdwerk. Aanpassing.

10. Jeugd. Statutenwijziging jeugdraad.

IVA Grondbeleid.

11. Verkoop terreinen recreatiedomein Donk. Uitbrengen hoger bod. Bekrachtigen beslissing college van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014.

Bestuur Burgerzaken. Bevolking.

12. Straatnaam voor twee verkavelingen in de buurt van de Kortrijkstraat en de N60. Definitieve beslissing.

13. Straatnaam voor nieuwe wegaanleg gebied Esstraat - Esdoornstraat. Princiepsbeslissing.

Bestuur Infrastructuur Administratie.

14. Scheldeboorden/-kop: verplaatsen en aanleg openbare verlichting voor aanleg parking De Ham - locatie De Ham - bestek nr. 262847-20213908. Goedkeuring lastvoorwaarden en raming.

15. Jan Van Paemelplein: uitbreiding openbare verlichting - bestek nr. 262941-20214029. Goedkeuring lastvoorwaarden en raming.

16. Afschaffen van spooroverweg 59 en gedeeltelijk afschaffen van buurtweg nr. 8 te Oudenaarde - Heurne. Princiepsbeslissing.

17. Gedeeltelijk afschaffen van buurtweg nr. 181 te Oudenaarde - Mater. Princiepsbeslissing.

18. Sint-Eligiuskerk te Eine - herstellingswerken aan de dakconstructie, onderhoudswerken aan gevels en interieur en binnenschilderwerken. Gunstig adviseren van de beslissing van de kerkfabriek Sint-Eligius Eine dd. 27 februari 2014 houdende goedkeuring van ontwerp en voorlopig bepalen van het stadsaandeel.

19. Liedtskasteel: restauratie. Goedkeuren van het voorontwerp.

20. Huur sportgebouw en parking 't Sportkot, Sompelplein 39b, Oudenaarde. Goedkeuring huurovereenkomst.

Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop.

21. Leveren en plaatsen van 2 zijklapbare wandbasketbaldoelen ten behoeve van de sportdienst - locatie stedelijke sporthal Rodelos - bestek nr. L22492014. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

22. Aankoop van een vrachtwagen met laadkraan en containeroptreksysteem - locatie Paalstraat 9 - bestek nr. L22522014. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Bestuur Financiële Zaken. Ontvangerij.

23. Retributie voor de voor- en naschoolse opvang, zaterdag-, vakantieopvang en opvang op snipperdagen.

Secretarie.

24. Notulen van de gemeenteraadszitting van 24 februari 2014. Goedkeuring.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren