Meer dan Groen wil meer ondersteuning voor het vrijwilligerswerk in Oudenaarde

09 April 2024

 Meer dan Groen wil meer ondersteuning voor het vrijwilligerswerk in Oudenaarde

'Met Meer dan Groen vragen we een vrijwilligersloket : één duidelijk aanspreekpunt voor vrijwilligerswerk in onze stad'

Rik Bossuyt, lijstduwer voor Meer dan Groen in Oudenaarde, vraagt meer ondersteuning voor het vrijwilligerswerk in Oudenaarde. ‘Met Meer dan Groen vragen we een vrijwilligersloket : één duidelijk aanspreekpunt voor vrijwilligerswerk in onze stad. Alle vrijwilligers kunnen er terecht met vragen over hun verzekering, vergoeding en statuut. Er worden informatiemomenten georganiseerd over dergelijke belangrijke onderwerpen voor vrijwilligers. En in de week van de vrijwilliger moet de stad ook nog veel meer aandacht besteden aan deze mensen die zorgen voor een positieve en menslievende drive in onze maatschappij.’

Rik Bossuyt is zelf al jarenlang vrijwilliger en verzorgt de veiligheid bij wielerevenementen maar ook op muziekmanifestaties. Hij zet zich ook in voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Hij is daarbij zeker niet alleen. ‘Zowel in de sportwereld, cultuur, onderwijs, gezondheidszorg, bejaardenhulp, jeugdbewegingen, ..  zijn er ontelbaar veel mensen die zich vrijwillig engageren,’ legt Bossuyt uit. ‘Ze zijn van onbetaalbaar belang in onze maatschappij. De werking van veel organisaties maar ook van stadsdiensten zou in elkaar stuiken zonder hen.’

Vrijwilligers zijn echter steeds moeilijker te vinden. Denk maar aan de seingevers die urenlang de veiligheid garanderen, soms door weer in en wind, in en moeilijke omstandigheden. Daarom moet de stad er alles aan doen om vrijwilligerswerk te promoten en te faciliteren. ‘Helaas merken we tot op vandaag dat heel wat van die mensen het risico lopen persoonlijk verantwoordelijk gesteld te kunnen worden voor ongevallen,’ merkt Bossuyt op. ‘Vrijwilligers zitten vaak met vragen over hun statuut of dat van hun vereniging of vzw. Wanneer kunnen ze aansprakelijk worden gesteld? Hoe zit het met hun statuut? Aan welke voorwaarden moet hun vereniging of vzw voldoen en wat met de boekhouding?’

Een vrijwilligersloket, informatiemomenten, en extra activiteiten en waardering, bijvoorbeeld in de week van de vrijwilliger kan een broodnodige boost geven aan de vrijwilligers die de stad mee draaiend houden.