(Nog) geen vergunning voor werken aan de jachthaven en kappen van de bomen

09 Februari 2021

(Nog) geen vergunning voor werken aan de jachthaven en kappen van de bomen

De stad Oudenaarde wil de weg tussen de jachthaven en de school verbreden. De belangrijkste reden is een vlotte ontsluiting van de in aanbouw zijnde woningen op Scheldekop. Auto's van de toekomstige bewoners moeten elkaar op de trekweg comfortabel kunnen kruisen. En er moet ruimte blijven voor fietsers en voetgangers. Daarom wil de stad de bomen kappen en een weg tot tegen de gebouwen van de school aanleggen. De vergunning om deze werken uit te voeren werd deze week door het departement Omgeving van de Vlaamse overheid geweigerd. Toen de plannen voor de heraanleg van de jachthaven een jaar geleden bekend werden gemaakt, stelde Groen voor om deze te wijzigen. Want een weg die tot vlak tegen een tiental uitgangen van een school komt, staat haaks op het beleid van de stad voor veilige schoolomgevingen. En een alternatief plan met het behoud van de bomen werd niet eens onderzocht. Dat de stad voor de uniformiteit ook nog eens de bomen langs de andere oever wilde kappen is voor Groen niet aanvaardbaar. De stad ging niet in op ons voorstel om de plannen aan te passen. Met Groen startten we een petitie voor het behoud van de bomen en samen met tientallen inwoners tekenden we ook bezwaar aan tegen de ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het departement Omgeving van de Vlaamse overheid heeft de aanvraag voor de vergunning de afgelopen week stilzwijgend geweigerd*. Navraag bij de dienst stedenbouw leert dat deze stilzwijgende weigering er komt omdat er binnen de wettelijke vergunningstermijn geen beslissing kon worden genomen.De Vlaamse Waterweg kan nu bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen beroep aantekenen. Maar de kans bestaat evenzeer dat ze meteen een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning zal indienen.Nieuwe aanvraag moet rekening houden met behoud van bomenHet Agentschap Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid is alleszins niet gewonnen voor het kappen van de bomen. Op linkeroever laat ANB het enkel toe omdat het aan die kant noodzakelijk is om de werken te kunnen uitvoeren. "Wat de bomen op de rechteroever betreft, raadt ANB de vergunningverlenende overheid aan om de kapping enkel toe te staan wanneer het veiligheidsrisico onvoldoende kan beperkt worden via aangepast onderhoud," staat er letterlijk in het advies.Groen vraagt dat de Vlaamse Waterweg en de stad Oudenaarde bij een nieuwe aanvraag rekening zullen houden met de bezwaren en het advies van ANB. De bomen zijn beeldbepalend, zij zijn een groene oase in de stad en zorgen er voor dat we een van de mooiste jachthavens van Vlaanderen hebben. Deskundig onderhoud van de bomen kan eventuele overlast voor de bewoners helpen voorkomen. En als de werken zich aanpassen aan de bomen, kunnen ook de bomen op linkeroever blijven staan. *: Omgevingsloket: zie webpagina https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek#beslissing/projectuuid=wh9HlZeCTjakhcB4h74G0A