Meer dan Groen vraagt budget om eindelijk fietsenstallingen te plaatsen in onze stad

10 April 2024

Meer dan Groen vraagt budget om eindelijk fietsenstallingen te plaatsen in onze stad

De stad stad wil meer mensen op de fiets. Daar zal ze in haar beleid dringend moeten naar handelen

De voorbije jaren vroeg Groen herhaaldelijk comfortabele en veilige fietsenstallingen, niet enkel aan het station maar ook elders in onze stad. Telkens opnieuw hoorden we dat er een plan voor fietsenstallingen zou komen. Vandaag blijkt dat de stad geen budgetten voorziet voor de aankoop en de plaatsing van fietsenstallingen verspreid over de stad. Onbegrijpelijk en onaanvaardbaar.

“Verspreid over Oudenaarde komen er standplaatsen voor deelauto’s. Op de gemeenteraadszitting van afgelopen maandag vroeg onze fractie om bij die standplaatsen ook veilige fietsenstallingen te voorzien,” alsdus Meer dan Groen-raadslid Steven Bettens, “Wie een deelauto gebruikt zal zeer waarschijnlijk niet met zijn eigen wagen tot de plek waar die deelauto staat, rijden. De gebruiker zal te voet of met de fiets komen.”

“Meerdere van deze standplaatsen bevinden zich bovendien bij een bushalte,” weet het raadslid, “Zo komen er bijvoorbeeld deelauto’s op de parking in Diependale, op het Bevers pleintje en bij het woonzorgcentrum de Meerspoort. Dit betekent dat de stad via een aankoopcentrale van de intercommunale SOLVA kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur aan scherpe prijzen kan aankopen (https://www.so-lva.be/aankoopcentrale-hoppinpunten/).” 

“Fietsenstallingen bij standplaatsen voor deelauato’s lijken dan ook de logica zelve,” zegt Steven Bettens, “Maar wat blijkt nu? De stad voorziet fietspakeerplaatsen bij grote projecten zoals de nieuwe Woeker XL of op de nieuwe sportsite maar voor (solitaire) fietsenstallingen elders in onze stad is er geen budget.”

“Onbegrijpelijk en tegelijk onaanvaardbaar,” vindt het raadslid dat zelf ook een fervent en dagelijks fietser is, “Bij aanvang van elke bestuursperiode kondigt ons stadsbestuur met veel toeters en bellen aan dat Oudenaarde de fietsstad van de regio zal worden.  Al jaren vragen we veilige en comfortabele fietsenstallingen.”

“Ons voorstel voor buurtfietsenstallingen in woonbuurten met rijhuizen was de schepen zeer genegen,” gaat Bettens verder, “Het stadsbestuur stond er 100% achter (gemeenteraad 2 maart 2020). Aan het station zouden fietsparkeerplaatsen voor buitenmaatse fietsen komen (gemeenteraad 22 februari 2021). Einde 2021 herhaalde de stad nog eens dat er buurtfietsenstallingen zouden komen in wijken met gesloten bebouwing. Met de regelmaat van de klok vernamen we dat er fietsenstallingen zouden bij komen, een plan zou aan de commissie mobiliteit worden voorgelegd.”

“Heel veel beloftes,” zucht het raadslid, “Maar wat leert de werkelijkheid? De stad heeft geen middelen voorzien voor fietsenstallingen. De voorbije jaren gaf Oudenaarde miljoenen euro’s uit voor parkeerplaatsen voor auto’s – de uitbreiding van de parking langs de Minderbroedersstraat alleen al kostte meer dan 2 miljoen euro, de aankoop van de gronden en de aanleg van de parking aan de Gobelinstraat kostte 350 000 euro – maar voor parkeerplaatsen voor fietsen is geen euro voorzien.”

“De stad stad wil meer mensen op de fiets. Daar zal ze in haar beleid dringend moeten naar handelen,” besluit Bettens.